ဖန္တီးရာနဲ႔ The Asia Foundation ပူးေပါင္းျပီး  Data 4 Change  Hackathon ၿပိဳင္ပြဲကို အခုလအတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္ သြားမယ္လို႔ ေမလ(၂၁)ရက္က ဖန္တီးရာရံုးခန္းမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ အႀကိဳစာနယ္ဇင္းမိတ္ဆက္ပဲြမွ သိရပါတယ္။ 

လက္ရွိျပည္တြင္းမွာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို သိမ္းဆည္းရာမွာ စာရြက္၊စာတမ္းေတြနဲ႔သာ အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳေနတာေၾကာင္႔ ထိုသတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ဒီဂ်စ္တယ္အခ်က္အလက္အေနနဲ႕သိမ္းဆည္းဖို႔၊ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြရဲ႕ အရည္အေသြးေတြကိုျမွင္႔တင္ေပးႏိုင္ဖို႔၊ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ေကာင္းမြန္တဲ့ ပံုစံနဲ႔ျပသႏိုင္ဖို႔ နဲ႕  ျပည္သူေတြဆီက်ယ္ျပန္႔စြာေရာက္ရွိႏို္င္ေစဖို႔အျပင္ ပိုမိုပြင္႔လင္းျမင္သာလာေစျပီး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားစြာျဖစ္ထြန္းလာေစဖို႔ စတဲ႔ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ျပိဳင္ပဲြကို က်င္းပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

Data 4 Change Hackathon ျပိဳင္ပဲြမွာ Township Development Indicators (TDI) Data base ကို အစိုးရ၊ အရပ္ဖက္အဖဲြ႔အစည္းနဲ႔ Development Partner ေတြအတြက္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ရာမွာ လြယ္ကူအဆင္ေျပေစမယ္႔ နည္းပညာ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျပီး ယွဥ္ျပိဳင္ရမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျပိဳင္ပဲြကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ျမိဳ႕နယ္ေပါင္း(၃၃၀)မွ ၿပိဳင္ပြဲဝင္(၁၀၀)ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

Data 4 Change Hackathon ျပိဳင္ပဲြကို ေမလ(၂၅)ရက္နဲ႕(၂၆)ရက္တုိ႔မွာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ဖန္တီးရာရံုးခန္းမွာ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပိဳင္ပဲြမွာ ဆုခ်ီးျမႇင့္မႈအေနနဲ႕ ပထမဆုကို  အေမရိကန္ေဒၚလာ(၃၀၀၀) နဲ႕ The Asia Foundation နဲ႕အတူ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၄၀၀၀)တန္ဖိုးရွိတဲ့ ေထာက္ပံ့ေငြကို ရရွိမွာျဖစ္ၿပီး ဒုတိယဆုကို အေမရိကန္ေဒၚလာ(၂၀၀၀)နဲ႔ တတိယဆုကိုေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၀၀၀)ေပး အပ္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News