ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေရးၾကီးဆံုးအသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည့္ ဧရာ၀တီျမစ္ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္အေထာက္အပ့ံျဖင့္ ထိန္းသိမ္းသြားမယ္လို႔ ေမလ(၂၁)ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ့ ဒုတိယအၾကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ (၁၂) ၾကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းအ႒မေန႔မွာ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီးရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရပါတယ္။ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေရးၾကီးဆံုးအသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည့္ ဧရာ၀တီျမစ္အား ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္အေထာက္အပ့ံျဖင့္ ထိန္းသိမ္းသြားရန္အစီအစဥ္ရွိမရွိ ေမးခြန္းကို ကယားျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၉)မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစုိးသိန္းက ေမးျမန္းခဲ့တာပါ။

ဧရာ၀တီျမစ္ေပၚမွာလူသန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔ရဲ႕ အသက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းကိုမွီခိုအားထားေနရၿပီးအေမရိကန္ေဒၚလာ (၂.၆)ဘီလီယံကုိ ၿမန္မာ့Economy မွ ႏွစ္တုိင္း ရရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ၾကီးကို ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ အထူးလိုအပ္တာေၾကာင့္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ ကနဦးေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၁၀၀)ကို ခြင့္ျပဳသံုးစြဲေနျပီျဖစ္သလို ဆက္လက္ျပီး တစ္ဆင့္ျပီးတစ္ဆင့္ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ဖို႔ ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ အကူအညီရရွိရန္ လိုအပ္တယ္လို႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစုိးသိန္းက ေျပာပါတယ္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးသိန္းရဲ႕ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းကို ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္မ်ိဳးက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။ ကမၻာ့ဘဏ္၏အေထာက္အပံ့ျဖင့္ထိန္းသိမ္းထားရန္အတြက္ စီမံကိန္းေနာက္အဆင့္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး တင္ျပညွိ ႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အျခားႏုိင္ငံအဖြဲ႔အစည္းေတြ၏ အကူအညီၿဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ ျမစ္ေၾကာင္းဖြံ႔ျဖိဳးေရး၊ သဲႏုန္းပို႔ခ်မႈေလ့လာေရး၊ ေရအရည္အေသြးေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာသြားမွာျဖစ္ေႀကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းဘက္စံုခန္႔ခြဲမႈစီမံကိန္းကိုု ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း(၁၀၀)ျဖင့္ (၅) ႏွစ္စီမံကိန္းအျဖစ္ (၂၀၁၅)ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ရာ(၂၀၂၀)ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွာ စီမံကိန္းကာလ ျပီးဆံုးသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

Related News