ဥေရာပနဲ႔ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကားစီပြားေရးလုပ္ငန္းေတြဖလွယ္လုပ္ကိုင္ဖို႔ အထက္ျမန္မာျပည္စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေမလ(၂၁)ရက္က မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း(MRCCI)မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို မႏၱေလးတိုင္းအတြင္းရွိ စီးပြားေရးစီမံကိန္းဇံု ၊ SME လုပ္ငန္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ ထိုးေဖာက္ႏိုင္မယ့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္လာေစေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္၊ နည္းပညာျဖန္႔ေဝေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ က်င္းပတာျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးကို စီးပြားေရးဒုတိယ အင္ဂ်င္ျဖစ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြကိုလည္းဖိတ္ေခၚေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေတြလာဖို႔ အဓိအေရးအႀကီးဆံုးကႏိုင္ငံေရးအရတည္ၿငိမ္ဖို႔နဲ႔ ေရရာေသခ်ာတဲ့ မူဝါဒေကာင္းေတြရွိဖို႔ ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအေျခခံတဲ့စီးပြားေရးအားသာခ်က္ရွိၿပီး အသီးအႏွံ၊ ပဲမ်ိဳးစံုကိုႏိုင္ငံတကာကို တင္ပို႔ေနၿပီးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔နည္းပညာလိုအပ္ခ်က္ေတြကို အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ပါကကုန္သြယ္မႈ ျမင့္တက္လာမယ္လို႔ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွာ လက္ရွိျပည္ပႏို္င္ငံ(၁၅)ႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြျပဳလုပ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကျမန္မာႏိုင္ငံက EU ကို တင္ပို႔မႈေတြမွာအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းကေန(၄၇)ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္တက္လာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

EUဟာကမၻာမွာဒုတိယအႀကီးဆံုးစီးပြားေရးကုန္သြယ္မႈမွာရွိေနၿပီးEUက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမယ့္ ကုမၸဏီေတြက ၿမန္မာႏိုင္ငံမွာရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံမႈေတြျပဳလုပ္ရမွာ ျမန္မာကုမၸဏီေတြနဲ႔ တန္းတူအခြင္းအေရးေပးတာ၊ အဂၢတိကင္းရွင္းစြာ ေဆာင္ရြက္တာနဲ႔ဥပေဒမႈဝါဒအားေကာင္းတဲ့ေဆာင္ရြက္မႈတာကို လိုခ်င္ၾကတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာသမဂၢ သံအမတ္ႀကီးကေျပာပါတယ္။အခုျပဳလုပ္တဲ့ အထက္ျမန္မာျပည္စီးပြားေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲကို မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္နဲ႔အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဥေရာပသမဂၢသံအမတ္ႀကီးနဲ႔ ဥေရာပကုန္သည္အသင္းတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ MRCCI မွတာဝန္ရွိ သူမ်ားနဲ႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

 

Related News