လက္ရွိမွာ ျပည္တြင္းမွာ ႏွစ္စဥ္ပ်ားရည္ မက္ထရစ္တန္(၆၀၀၀)ေက်ာ္ထြက္ရွိေနမယ့္ ပ်ားရည္ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ် မႈေတြကေတာ့ တစ္ျခားႏိုင္ငံေတြထက္နည္းပါးေသးတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံပ်ားလုပ္ငန္းရွင္းမ်ားအသင္းက သိရပါတယ္။လက္ရွိျပည္တြင္းမွာ ပ်ားေမြးျမဴသူလုပ္ငန္းရွင္(၉၅၀)ဦးနဲ႕ လုပ္သား(၂၀၀၀)ခန္႕က ပ်ားအံု(၁၈၅၀၀၀)အံု ေမြးျမဴလ်က္ရွိၿပီး ႏွစ္စဥ္ပ်ားရည္မက္ထရစ္တန္ (၆၅၀၀)ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။ဒီလုိ ႏွစ္စဥ္ထြက္ရွိလာတဲ႔ ပ်ားရည္ေတြ ထဲက Premium အဆင့္ရွိတဲ့ ပ်ားရည္ပွ်မ္းမွ်မက္ထရစ္တန္(၂၅၀၀)ကို ျပည္ပကိုတင္ပို႔ေရာင္းခ်ၿပီး ႏိုင္ငံျခား၀င္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၃.၇)သန္းရရွိေပမယ့္ တစ္ျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ေတာ့ ျပည္တြင္းရဲ႕ ပ်ားရည္ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈေတြက နည္းပါးေသးတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံပ်ားလုပ္ငန္းရွင္းမ်ားအသင္း ဥကၠ႒က ေျပာပါတယ္။

ပ်ားေမြးျမဳေရးကို လက္ရွိအခ်ိန္မွာ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး နဲ႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတို႕မွာ အမ်ားဆံုးေမြးျမဴၾကတာျဖစ္ၿပီး  ျပည္တြင္းရဲ႕ေဒသအမ်ားစုမွာလည္း ပ်ားစားက်က္ေတြ ထပ္မံေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေသးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံရဲ႕စိုက္ပ်ိဳးဧရိယာနဲ႔ယွဥ္ရင္ ပ်ားအံုေျခြတာက နည္္းပါေနေသးတယ္လို႔ ပ်ားေမြးျမဴသူ လုပ္ငန္းရွင္တခ်ိဳ႕ေျပာပါတယ္။ 

ဒီလိုအခက္အခဲေတြေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ နဲ႔ ပ်ားရည္ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ တိုးတက္လာေစဖို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံပ်ားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန နဲ႔ ေမြးျမဴေရးေဆးတကၠသိုလ္တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေနျပည္ေတာ္နဲ႔မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးမွာ ပ်ားမ်ိဳးေကာင္း၊မ်ိဳးသန္႕ေတြကို စမ္းသပ္စခန္းအေနနဲ႔လုပ္ေဆာင္ေနတဲ႔ အျပင္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြကလည္း နည္းပညာအကူအညီေတြေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ ပ်ားရည္နဲ႔ပတ္သက္တဲ႔ အဓိကကုန္သြယ္ဘက္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကိုအမ်ားဆံုးတင္ပို႔ေနတယ္လို႔သိရၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ ကေနဒါႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕ကိုလည္း တင္ပို႔လ်က္ရွိတာျဖစ္ပါတယ္။

 

Related News