ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အငယ္စား၊ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ေခ်းေငြရရွိနုိင္ဖို႔ ျမန္မာနုိင္ငံခရီးသြားဘဏ္ ကလည္း ေငြထုတ္ေခ်းေပးႏုိင္ဖို႔စီစဥ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အငယ္စား၊အေသးစား၊အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ေငြေခ်းေပးႏုိင္ဖို႔ကို သက္ဆုိင္ရာဘဏ္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးလြန္ခဲ့တဲ့ (၂)ႏွစ္ေက်ာ္ထဲကေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး လက္ရွိမွာေတာ့ ရိုးမဘဏ္၊ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္ ေတြကေခ်းေငြေတြကိုထုတ္ေခ်းေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ျမန္မာနုိင္ငံခရီးသြားဘဏ္အေနနဲ႔ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးႏုိင္ဖုိ႔ကိုေတာ့ MSME Development Subcommittee နဲ႔ ျမန္မာနုိင္ငံခရီးသြားဘဏ္တို႔ေဆြးေႏြးမႈေတြျပဳလုပ္ေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒီလိုေဆြးေႏြးမႈေတြျပဳလုပ္ေနၿပီး ထုတ္ေခ်းမယ့္ ပမာဏ၊အတုိးႏႈန္းစတာေတြကို အတည္ျပဳၿပီးရင္ေတာ့ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာေပးသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအားလံုးရဲ႕ (၉၀)ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ဟာ အငယ္စား၊အေသးစား၊အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ ဘ႑ာေငြရရွိဖို႔ကလည္း လုိအပ္ေနတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ရိုးမဘဏ္အေနနဲ႔ကေတာ့ အေပါင္ပစၥည္းမလိုဘဲထုတ္ေခ်းေပးေနတာျဖစ္ၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အငယ္စား၊အေသးစား၊အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ေခ်းေငြက်ပ္သန္းေပါင္း (၂၀၀)ထိထုတ္ေခ်းၿပီးျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 

ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္အေနနဲ႔ အေၾကြး၀ယ္ကတ္စနစ္နဲ႔ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း(၃၈၀)ေလာက္ထုတ္ေခ်းၿပီး ၿဖစ္တယ္လို႔ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွသိရပါတယ္။ 

 

Related News