ရွမ္းျပည္နယ္ အင္းေလးေဒသအတြင္းမွာရိွတဲ့ သာေလးေက်းရြာႏွင့္ ေတာင္ေလးလံုးေက်းရြာတို႔တြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကြန္ရက္ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲကို ေမလ(၂၁)ရက္မွာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ အင္းေလးေဒသအတြင္းရိွ သာေလးေက်းရြာနဲ႕ အဆိုပါ ေက်းရြာအနီးအနားမွာေတာ့ ေက်းရြာ (၁၂)ရြာတည္ရိွျပီး ေက်းလက္ေနျပည္သူ (၅ ေထာင္)ေက်ာ္ေနထိုင္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေတာင္ေလးလံုးေက်းရြာမွာေတာ့ ေက်းရြာ (၁၇)ရြာတည္ရိွျပီး ေက်းလက္ေနျပည္သူ (၉၅၀၀) ေက်ာ္ေနထိုင္ၾကတာပါ။ယခင္က အဆိုပါေက်းရြာေတြမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ေက်းလက္ေနျပည္သူေတြအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအေနနဲ႕ ေက်းလက္က်န္းမာေရးေဆးခန္းထားရွိထားေပမယ့္လည္း ေဆး၀ါးမလံုေလာက္မႈ ၊ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ေတြအေနနဲ႕ သားဖြားမႈအခက္အခဲေတြ ရိွခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ အခုအခါမွာေတာ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲကို အင္းေလး ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားအနီးမွာ ဖြင့္လွစ္လိုက္တဲ့အတြက္ ေက်းလက္ေနျပည္သူေတြအပါအ၀င္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ဘုရားဖူးခရီးသြား ျပည္သူေတြအတြက္ပါ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပးႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။အင္းေလးေဒသ သာေလးေက်းရြာမွာရိွတဲ့ ေက်းလက္ေနျပည္သူေတြအေနနဲ႕ အရင္က က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအျဖစ္ နန္႔ပန္ေဆးရံုကိုသာ အားကိုးေနရတာျဖစ္ျပီး နန္႕ပန္ေဆးရံုကို နာရီ၀က္ၾကာ သြားေရာက္ ေဆးကုသမႈခံယူရတယ္လို႕သိရပါတယ္။အခုဖြင့္လွစ္လိုက္တဲ့ ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာနခြဲမွာေတာ့ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ေတြအတြက္ ကေလးေမြးဖြားခန္း၊ HIV ၊ TB ၊ ငွက္ဖ်ားစတဲ့ ကူးစက္ေရာဂါေတြ အတြက္ပါ ကုသလို႕ရႏိုင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေက်းလက္ေနျပည္သူေတြအတြက္အက်ိဳးေက်းဇူးေတြရရိွတယ္လို႕သိရပါတယ္။

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲကို အူရီဒူးျမန္မာႏွင့္ UNOPS တို႕က ပူးေပါင္းေဆာက္လုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုဖြင့္လွစ္လိုက္တဲ့ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲအသစ္မွာေတာ့ လူနာစမ္းသပ္ခန္း၊ေဆးသိုေလွာင္ခန္း၊ ေရႏွင့္ေရဆိုးမ်ား သန္႔စင္ေရးစနစ္၊ ေနေရာင္ျခည္သံုးလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ သီးသန္႔အိမ္ခန္းေတြပါ ပါ၀င္တယ္လို႕သိရပါတယ္။
အူရီဒူးျမန္မာႏွင့္ UNOPS တို႕က ပူးေပါင္းျပီး ျမိဳ႕ျပနွင့္ေ၀းကြာတဲ့ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ  က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြျဖစ္တဲ့ ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာနခြဲ (၂၁)ခုကို ေဆာက္လုပ္သြားမွာျဖစ္ျပီး လက္ရိွမွာေတာ့ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲ(၁၇)ခုကို ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျပီး ျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

 

 

Related News