ယခု (၂၀၁၉) ခုနွစ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကုိ တစ္ရက္ကို အမ်ားဆုံး အသုံးျပဳခဲ႔တဲ႔ ပမာဏဟာ အရင္ (၂၀၁၈)ခုနွစ္ က သံုးစြဲခဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပမာဏထက္ (၇) ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႕ပုိမုိသုံးစြဲခဲ႔တယ္လုိ႕ ဇြန္လ(၁၃)ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရိွ လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာနရုံးမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ လွ်ပ္စစ္နွင္႕ စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန ပုံမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ က သိရပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္နွင္႕ စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာနရဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ လြန္ခဲ႔တဲ႔(၂၀၁၇)ခုနွစ္ တစ္ရက္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအမ်ားဆုံး အသုံျပဳခဲ႔တဲ႔ ပမာဏဟာ (၆၃. ၉၄)ယူနစ္သန္းရွိခဲ႔ပါတယ္။

ဒါေပမဲ႔ (၂၀၁၈) ခုနွစ္မွာေတာ့ တစ္ရက္ကို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအသုံးျပဳတဲ႔  ပမာဏဟာ (၆၈ . ၈၈) ယူနစ္သန္း အထိ တုိးတက္သုံးစြဲလာခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။(၂၀၁၉) ခုနွစ္မွာ တစ္ရက္ကို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသုံးစြဲတဲ႔ ပမာဏဟာ (၇၃ . ၇၆) ယူနစ္သန္းအထိ တုိးတက္သုံးစြဲလာတာေၾကာင္႕ အရင္ (၂၀၁၈) ခုနွစ္ထက္ (၄ . ၈၈) ယူနစ္သန္းပုိမုိတုိးတက္သုံးစြဲခဲ႔ျပီး ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင္႕ (၇) ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႕ရွိခဲ႔တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။

လွ်ပ္စစ္နွင္႕ စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာနအေနနဲ႔ လက္ရွိမွာ လုိအပ္တဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေတြရရွိေစေရးအတြက္ ျပည္တြင္းမွာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ (၂၈)ရုံကေန စက္တပ္ဆင္အင္အား (၃၂၂၅) မဂၢါ၀ပ္ ၊ အပူစြမ္းအင္သုံးဓာတ္အားေပးစက္ရုံ (၂၁)ရုံကေန စက္တပ္ဆင္အင္အား (၂၄၀၂ . ၂၉)မဂၢါ၀ပ္၊ ေက်ာက္မီးေသြးသုံးဓာတ္အားေပးစက္ရုံ(၁)ရုံကေန စက္တပ္ဆင္အင္အား(၁၂၀)မဂၢါ၀ပ္ အပါအ၀င္ စက္တပ္ဆင္အင္အား (၅၇၄၇ .၂၉) မဂၢါ၀ပ္ ကုိရယူျပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေပးေနတယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ အဆုိပါပမာဏဟာ စက္တပ္ဆင္အင္အားသာျဖစ္ျပီး အမွန္တကယ္ထုတ္လုပ္နုိင္မႈ အေနနဲ႔ ဓာတ္ေငြ႕ရရွိမႈ အေျခအေနေတြ၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရုံေတြအတြက္ ဆည္အတြင္း  ေရ၀င္ေရာက္မႈ နည္းပါးျခင္းေတြေၾကာင္႕ ဇြန္လ(၇) ရက္ စာရင္းေတြအရ (၃၀၄၆)မဂၢါ၀ပ္သာ ထုတ္လုပ္နုိင္တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။

 

Related News