ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ကိုႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈဟာယခု(၂၀၁၉)ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလကေန ေမလကုန္အထိ  ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈမွာ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္အလားတူကာလထက္ပိုမိုျမင့္တက္လာတယ္လို႔သိရပါတယ္။ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ကို ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြား၀င္ေရာက္လာမႈဟာ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းကစၿပီး ေလ်ာ့က်ခဲ့ေပမယ့္ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွသာႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈေတြျမင့္တက္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။အခု(၂၀၁၉)ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလမွ ေမလကုနအထိ ႏုိင္ငံျခားသား၀င္ေရာက္မႈဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၈)အလားတူ ကာလထက္ ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

(၂၀၁၉)ခုႏွစ္ေမလမွာႏိုင္ငံၿခားသားခရီးသြားဦးေရ(၅၁၄၀၀)ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး (၂၀၁ဂ)ခုနွစ္ ေမလကထက္ ႏိုင္ငံၿခားသားခရီးသြားဦးေရ (၁၁၀၀၀)ေက်ာ္ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့ၿပီး ၀င္ေရာက္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ကို ႏွစ္စဥ္ထုိင္းႏို္င္ငံကခရီးသြားေတြက အမ်ားဆံုးလာေရာက္ၾကတာ ၿဖစ္ေပမယ့္ အခု(၂၀၁၉)ခုႏွစ္မွာေတာ့ လက္ရွိအခ်ိန္အထိတရုတ္လူမ်ိဳးခရီးသြားေတြက အမ်ားဆံုး၀င္ေရာက္လာခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ဒီလို တရုတ္လူမ်ိဳးေတြအမ်ားဆံုးလာေရာက္ၾကတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႔ ရံုးအဖြဲ႔မွဴးကအခုလုိသံုးသပ္ထားပါတယ္။

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ရဲ႕ဧည့္၀င္ေၾကးေကာက္ခံရရွိေငြမ်ားကိုေတာ့  ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္နဲ႔ေစတီေတာ္ပရ၀ဏ္အတြင္း အေဆာက္အဦး မ်ားၿပန္လည္ၿပင္ဆင္မႈေတြအတြက္အသံုးၿပဳေနတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ 

 

Related News