ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ(၂၁ရာစုပင္လံု)အစည္းအေ၀းေတြကို ဦးေဆာင္ေခၚယူရတဲ႔ အစိုးရနဲ႔ NCA ထိုးျပီးအဖြဲ႔ ေတြၾကား ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ဟာ လက္ရွိမွာ တရား၀င္အစည္းအေ၀းေတြရပ္ေနျပီး အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆံုမႈေတြကေန အေျဖရွာေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနေတြၾကားမွာ ၂၁ ရာစုပင္လံုအစည္းအေ၀း ထပ္မံမေခၚယူႏိုင္တာ ေနာက္လ ဆိုရင္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ျပီျဖစ္ပါတယ္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရဲ႕ ခက္ခဲေနတဲ႔အေျခအေနေတြကို အေျဖရွာဖို႔ အစုိးရ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႕ ႏိုုင္ငံေရး ပါတီအစုအဖြဲ႔သံုးခုက ရန္ကုန္မွာ ဇြန္လ(၁၃)ရက္ကေန (၁၄)ရက္အထိ အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆံုအေျဖရွာခဲ႔ၾကပါတယ္။ ၂၁ရာစုပင္လံုအစည္းအေ၀းက်င္းပႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ အစိုးရနဲ႕NCA ထိုးျပီး အဖြဲ႕ေတြၾကား တရား၀င္အစည္းအေ၀းေတြ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။၂၀၁၈ ႏို၀င္ဘာမွာ KNU နဲ႔ RCSSတို႕ရဲ႕ တရား၀င္ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ပါ၀င္မႈယာယီရပ္ဆိုင္း ေၾကာင္းထုတ္ျပန္မႈနဲ႕အတူ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ တရား၀င္အစည္းအေ၀းေတြ မျပဳလုပ္ႏိုင္ေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ဒါကိုအေျဖရွာဖို႕ လာမယ့္ ဇူလိုင္လမွာ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ အလြတ္သေဘာထပ္မံေတြ႔ဆံုၾက မွာျဖစ္ျပီး အဲဒီေနာက္ တရား၀င္ အစည္းအေ၀းေတြျပန္လည္က်င္းပႏိုင္ဖုိ္႔ေမ်ွာ္မွန္းထားတယ္လို႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။ဒါမွသာ UPDJC အစည္းအေ၀းကိုျပန္လည္ေခၚယူႏိုင္မွာျဖစ္ျပီး ၂၁ရာစုပင္လံု စတုတၳအစည္းအေ၀းအတြက္ ညႇိႏိႈင္းႏို္င္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အခု အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးမႈမွာေတာ့ ၂၁ ရာစု ပင္လံုအစည္းအေ၀း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ကို အခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပႏိုင္ဖို႔ အဆိုျပဳတာမ်ိဳးရွိခဲ႔ျပီး မူအားျဖင္႔အားလံုးက က်င္းပႏုိင္ေရး ၾကိဳးစားၾကဖို႔ လက္ခံခဲ႔ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံအစည္းအေ၀းေတြကို (၆)လတစ္ၾကိမ္နဲ႔ တစ္ႏွစ္ကို (၂)ၾကိမ္က်င္းပႏိုင္ဖို႔ သေဘာတူထား ခဲ႔တာ ျဖစ္ေပမယ္႔ ေလးႏွစ္အတြင္း(၄)ၾကိမ္သာက်င္းပႏိုင္ေသးတာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ၾကိမ္ကေတာ႔ အရင္အစိုးရ လက္ထက္ ၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီမွာျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ျပီး လက္ရွိအစုိးရလက္ထက္မွာေတာ့ ၂၁ ရာစု ပင္လံုအမည္နဲ႔  ၂၀၁၆ ၾသဂုတ္လမွာ တစ္ၾကိမ္၊ ၂၀၁၇ ေမလမွာတစ္ၾကိမ္နဲ႔ ၂၀၁၈ ဇူလိုင္မွာတစ္ၾကိမ္ ျပဳလုပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ တတိယ အၾကိမ္၂၁ ရာစု ပင္လံုအစည္းအေ၀းကလည္း ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာမွာ က်င္းပဖို႔ စီစဥ္ထားရာကေန အမ်ိဳးသားအဆင္႔ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ကိစၥေတြေၾကာင္႔ (၇)လေလာက္ ေရြ႕ဆိုင္းခဲ႔ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ(၂၁)ရာစုပင္လံုအစည္းအေ၀းေတြကို ေလးၾကိမ္ျပဳလုပ္ထားျပီးျဖစ္ေပမယ္႔ ေနာက္ဆံုး ႏွစ္ၾကိမ္ မွာသာ သေဘာတူညီခ်က္ေတြရရွိခဲ႔တာျဖစ္ျပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အခ်က္ေပါင္း(၅၁)ခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ခ်ဳပ္ဆိုထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီထဲမွာ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ေတာ့ တစ္ခ်က္မွ မပါေသးပါဘူး။

 

 

Related News