ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီမ႑ိဳင္ေလးရပ္ေတြ႔ဆံုပြဲ(ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး)ကိုဇြန္လ(၁၄)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ Pull Man ဟိုတယ္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းက သတင္းမီဒီယာေတြရဲ႕ သံုးသပ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ေတြက ႏုိင္ငံကို ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့လမ္းေၾကာင္း တစ္ခုအျဖစ္ မီးေမာင္းထိုးျပႏုိင္ေစခ်င္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္အေနနဲ႔ သတင္းမီဒီယာေတြနဲ႔ေတြ႔ဆံုၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ေပးရာမွာရရွိတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြအတြက္ သတင္းမီဒီယာေတြအေနနဲ႔  ၾကိဳက္တဲ့ရႈေထာင့္က သံုးသပ္ႏိုင္သလို ေ၀ဖန္ေထာက္ျပသံုးသပ္တာကိုလည္း လက္ခံတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သတင္းကိုျဖတ္ၿပီး ေဖာ္ျပတာေတြေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ျပန္လည္ရွင္းလင္းရတာေတြရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒီေဆြးေႏြးပြဲကိုေတာ့ သတင္းသမားေတြ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူတဲ့အခါ ပိုမိုလြယ္ကူျမန္ဆန္ေစေရး အတြက္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္မ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားေတြ႔ဆံုၿပီး အခက္အခဲေတြတင္ျပႏုိင္ဖို႔၊ နားလည္မႈလြဲတာေတြ ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းဖို႔  ျပဳလုပ္ခဲ့တာလို႔ သိရပါတယ္။ အခုလိုေဆြးေႏြးေတြ႔ဆံုပြဲကို  ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီး (၉)ခုနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ရလာဒ္ေတြအရ ေအာင္ျမင္မႈရွိလို႔ ဒီေတြ႔ဆံုပြဲၿပီးရင္ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူရာမွာ ပိုၿပီးလြယ္ကူႏုိင္တယ္လုိ႔ ေမ်ွာ္လင့္ထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

သတင္းမီဒီယာေကာင္စီအေနနဲ႔ အခုမ႑ိဳင္ေလးရပ္ေတြ႔ဆံုပြဲမတိုင္မီ ဇြန္လ (၁၃)ရက္မွာ သတင္းသမားေတြနဲ႔ ၾကိဳတင္ေတြ႔ ဆံုခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အခက္အခဲေတြကို ၾကိဳတင္ေဆြးေႏြးခဲ့ကာ ရလာဒ္ေတြကို ယခုေတြ႔ဆံုပြဲမွာ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႔၀င္၀န္ၾကီးမ်ား၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး တရားသူၾကီးခ်ဳပ္၊ ဥပေဒအရာရွိမ်ား၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာ မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ 

 

 

Related News