(၂၀၂၀)ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ သတင္းမီဒီယာသမားေတြ ေအာက္ေျခေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဆင့္ဆင့္အထိ ဥပေဒနဲ႔အညီ လြတ္လပ္စြာသတင္းရယူႏိုင္ဖို႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုညွိႏိႈင္းသြားမယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္း မီဒီယာေကာင္စီထံက သိရပါတယ္။လာမယ္႔ ဇူလိုင္လ(၂၃)ရက္ ေနျပည္ေတာ္မွာေတြ႔ဆံုမွာျဖစ္ျပီး သေဘာတူညီခ်က္ရႏိုင္ဖို႔ ေမ်ွာ္မွန္းထားတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီအေနနဲ႔ သတင္းသမားေတြ သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိႏိုင္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ႔ျပီးေနာက္ လက္ရွိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ လစဥ္ပံုမွန္မီဒီယာ ေတြ႔ဆံုပြဲေတြ ျဖစ္ေပၚလာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာေတြဘက္ကလည္း သတင္းအခ်က္အလက္ ေျဖၾကားရာမွာ ယံုၾကည္မႈ ရွိေစဖို႔ သတင္းမီဒီယာတုိက္အလိုက္ သတင္းသမားေတြရဲ႕စာရင္းနဲ႔ ဖုန္းနံပါတ္ေတြကို ေတာင္းထားျပီး ဒါကို အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။


ဒါ႔အျပင္ သတင္းမီဒီယာသမားေတြ သတင္းရယူေဖာ္ျပမႈနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ရာဇသတ္ပုဒ္မေတြနဲ႔ တိုက္ရိုက္အမႈဖြင္႔ အေရးယူတာေတြမလုပ္ဖို႕လည္း သတင္းမီဒီယာေကာင္စီအေနနဲ႔ ဆက္လက္တိုက္တြန္းေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ မူလသေဘာတူထားတဲ႔အတိုင္း သတင္းမီဒီယာေကာင္စီကို အေၾကာင္းၾကားကာ သတင္းမီဒီယာဥပေဒနဲ႔အညီ အေရးယူဖို႔နဲ႔ မေက်နပ္မွသာအမႈဖြင္႔အေရးယူဖို႔ျဖစ္တယ္လို႔ ဥကၠ႒ ဟံသာ၀တီဦးအုန္းၾကိဳင္က ေျပာပါတယ္။ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနရဲ႕အခ်က္အလက္ေတြအရ ျပည္တြင္းမွာ (၂၀၁၉)ခုႏွစ္ ေမလကုန္အထိ သတင္းစာ(၂၅)ေစာင္ ၊ ဂ်ာနယ္အေစာင္(၁၇၀)၊ မဂၢဇင္းအေစာင္(၁၂၀)နဲ႔ သတင္းေအဂ်င္စီ (၁၉၂)ခု တရား၀င္လုပ္ကိုင္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ သတင္းသမားအေရအတြက္ ကေတာ႔ တိက်တဲ႔အခ်က္အလက္ေတြ စုစည္းထားႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါဘူး။

 

 

 

Related News