လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနက ေက်ာင္းေတြကို ကြင္းဆင္းျပီး ေသြးလြန္တုပ္ေကြးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ က်န္းမာေရးအသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲေတြ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီကေန႕ေက်ာင္းက်န္းမာေရးပညာေပးေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းကေတာ့ လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၁၇) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးေတြဟာ အိမ္မွာေနရတဲ့အခ်ိန္ထက္စာရင္ စာသင္ခန္းမွာ ေနထိုင္ရတဲ့ အခ်ိန္ကပိုမ်ားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကေလးေတြ ျခင္အကိုက္မခံရဖို႕၊ က်န္းမာေရးအသိပညာရွိဖို႕ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနက ေက်ာင္းေတြကို ယခုလို ကြင္းဆင္းေဟာေျပာေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ အလယ္တန္းနဲ႕ အထက္တန္းေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို သြားက်န္းမာေရးစစ္ေဆးေပးတာ၊ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးအေၾကာင္း သိမွတ္စရာ ေဟာေျပာတာေတြ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး မူလတန္းေက်ာင္းသားေတြကို ရုပ္ပံုေတြ အေရာင္ျခယ္ခိုင္းျပီး က်န္းမာေရးအသိပညာေပးခဲ့ပါတယ္။ 

လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၁၇) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းက ႏွစ္ခ်ိန္ေက်ာင္းျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ သံုးေထာင္ေက်ာ္ တက္ေရာက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အထက္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ အခုႏွစ္မွ အဆင့္တိုးျမွင့္သတ္မွတ္ခံရတာျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းဝင္းအတြင္းမွာ ေရစီးေရလာမေကာင္းတာ ၾကံဳေတြ႕ေနရတယ္လို႔သိရပါတယ္။ လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္မွာ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ေနထိုင္သူေတြမ်ားျပီး လူဦးေရ ခုနစ္သိန္းခန္႕ ေနထိုင္လ်က္ရွိပါတယ္။ အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းေတြကေတာ့ ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ရွိျပီး ကေလးဦးေရ တစ္သိန္းခန္႕ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ေနပါတယ္။ 


 

Related News