အခ်ိဳ႕ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြမွာ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက တရားဝင္ထုတ္ေပးတဲ့ ေဖာင္းႂကြကားနံပါတ္ေတြကို သံုးစဲြျခင္းမျပဳဘဲ တရားမဝင္စာလံုးပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ပလစ္စတစ္အပါအဝင္ အျခားအမ်ိဳးအစားအျပားမ်ားအေပၚမွာ တပ္ဆင္အသံုးျပဳ ထားတာေတြကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒပုဒ္မ ၅၃ အရ (က)ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နံပါတ္ျပားကိုမထင္ရွားေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ (ခ)ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ နံပါတ္ျပားကို ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ရန္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ (ဂ)မမွန္မကန္ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နံပါတ္ျပားကို ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳျခင္း စတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကိုမည္သူမွ် မျပဳလုပ္ရဟု ျပ႒ာန္းထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက တရားဝင္ထုတ္ေပးထားတဲ့ ေဖာင္းၾကြနံပါတ္ျပားေတြကို သံုးစြဲျခင္းမျပဳဘဲ စာလံုးပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ပလတ္စတစ္အပါအဝင္ အျခားအမ်ိဳးအစားအျပားမ်ားအေပၚမွာတပ္ဆင္အသံုးျပဳထားျခင္းမွာ တရားမဝင္ေၾကာင္းကို ဇူလိုင္လ(၈)ရက္က ျပဳလုပ္တဲ့ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ နဝမပုံမွန္အစည္းအေဝးမွာ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လက္ရွိမွာ တရားမဝင္ကားနံပါတ္ျပား တပ္ဆင္ထား မႈေတြကို ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဥပေဒအရ အမွတ္(၂)ယာဥ္ထိန္း တပ္ဖြဲ႕ခြဲ(ရန္ကုန္)က အေရးယူေနၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလ(၁၄)ရက္ကေန ဇြန္လ(၁၆)ရက္အထိ တစ္လေက်ာ္ကာလအတြင္းမွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ (၁၂၇)စီးနဲ႔ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္(၁၈)စီး အေရးယူေဆာင္ရြက္ ထားတယ္လို႔ ဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက တရားဝင္ထုတ္ေပးထားတဲ့ ေဖာင္းၾကြနံပါတ္ျပားေတြကိုသံုးစြဲျခင္းမျပဳဘဲ စာလံုးပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ပလတ္စတစ္အပါအဝင္ အျခားအမ်ိဳးအစားအျပားမ်ားအေပၚမွာ တပ္ဆင္အသံုးျပဳထားျခင္းဟာ တရားဝင္မဝင္ကိုတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရန္ရွင္းက ေမးျမန္းခဲ့တာပါ။ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ေတြအေနနဲ႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒပုဒ္မ(၅၃)ပါ တားျမစ္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထုိသူကိုသံုးလထက္မပိုေသာေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္တစ္သိန္းထက္ မပိုေသာေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 


 

Related News