ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္အေနနဲ႔ ပဲပုပ္ဆီထုတ္လုပ္မႈကို ပိုမိုေတာင္းဆိုလာတဲ့အတြက္ ျပည္တြင္းမွာ ပဲပုပ္စိုက္ပ်ိဳးလာတဲ့ ပုဂၢလိက အဖြဲ႔အစည္းေတြ ေပၚေပါက္လာတယ္လို႔ ဇူလိုင္လ(၉)ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟိုတယ္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ပဲပုပ္ကုန္စည္ တန္ဖိုးျမႇင့္ေစ်းကြက္ ခ်ိတ္ဆက္စီမံကိန္း၏ စီမံကိန္းလြန္ကာလ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ညႇိႏႈိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမွ သိရပါတယ္။ ပဲပုပ္ဆီထုတ္လုပ္မႈကို ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္က ပိုမိုေတာင္းဆိုလာတဲ့အတြက္ ပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ေတာင္သူမ်ားအၾကား ပဲပုပ္ဆီထုတ္လုပ္မႈကို ပုိမုိလုပ္ေဆာင္လာတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ပဲပုပ္စုိက္ပ်ိဳးမႈမ်ားလာတာနဲ႔အမွ် ပဲပုပ္မ်ိဳးေစ့ရွားပါးမႈ ျပႆနာရွိ လာႏုိင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ပဲပုပ္မ်ိဳးေစ့ကို ပြားမ်ားထုတ္လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာန အေနနဲ႔ မ်ိဳးေစ့ထုတ္ေတာင္သူမ်ားအသင္းကို ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္နဲ႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစရွိတဲ့ ေဒသေတြမွာ  ဖြဲ႔စည္းျပီး ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တယ္လို႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာရဲတင့္ထြန္းက ေျပာပါတယ္။

ဒါ႔အျပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ လုိအပ္တဲ႔ မ်ိဳးေစ့ေတြရရွိဖို႔ရာအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနဦးစီးဌာနနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ျပီး ေတာင္သူေတြနဲ႔ မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ငန္းေတြမွာ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရမယ့္ လုပ္ငန္းေတြကို ၀ိုင္း၀န္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲ့ဒီလို ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ မ်ိဳးေစ့ထုတ္တဲ့ ဧရိယာေတြ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ တိုးခ်ဲ႕ျပီး ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ျပည္တြင္းမွာ ပဲပုပ္ေစ့စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈကို ရွမ္းျပည္နယ္မွာ အဓိကထားေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ျပီး လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ အပါအ၀င္ေဒသအခ်ိဳ႕မွာ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္စုိက္ပ်ိဳးလာတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 


 

Related News