ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းမွာရွိတဲ့ အေျခခံပညာေက်ာင္း(၆၀)ကိ္ု ေက်ာင္းက်န္းမာေရးအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဇူလုိင္လ(၆)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ပညာသင္ႏွစ္ အတြက္ ေက်ာင္းက်န္းမာေရး အဆင့္ျမႇင့္လုပ္ငန္းမ်ား အရိွန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ျခင္း အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲမွ သိရတာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးမွာ အေျခခံပညာေက်ာင္းေပါင္း (၃၀၂၆)ေက်ာင္းရိွျပီး တစ္၀က္ေလာက္က မူလတန္းေက်ာင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္(၂၀၁၉-၂၀၂၀)ပညာသင္နွစ္မွာေတာ့ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးလုပ္ငန္းေတြကို အရင္ပညာသင္ႏွစ္ကထက္ပိုျပီး အရိွန္ဟုန္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ၿပီး အေျခခံပညာေက်ာင္း(၆၀)ကို ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္အေနနဲ႕ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းက်န္းမာေရး အဆင့္ျမႇင့္တင္ရာမွာ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးလုပ္ငန္းစဥ္ (၉)ရပ္ျဖစ္တဲ့ က်န္းမာေရးအသိပညာ ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေက်ာင္းပတ္၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး၊ ေက်ာင္းတြင္းအာဟာရဖြံ႕ျဖိဳးေရးႏွင့္ အစားအစာမ်ား အႏၱရာယ္ကင္းေ၀းေရးလုပ္ငန္း၊ အားကစားႏွင့္ ကာယလုပ္ငန္း၊ သတင္းနွင့္သုေတသန၊ ေက်ာင္းက်န္းမာေရး စစ္ေဆးေရး စတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ (၉)ရပ္နဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြအရ ေဆးလိပ္ေဆးရြက္ၾကီးနွင့္ ကြမ္းယာသံုးစြဲမႈ ကင္းစင္ပေပ်ာက္ေရး၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၱရာယ္ကင္းစင္ေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညႊတ္တဲ့ လူေနမႈဘ၀ပံုစံမ်ား လိုက္နာက်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ ဂိမ္းအလြန္အကၽြံေဆာ့ကစားမႈေလ်ာ့ႏိုင္ေရးစတဲ့ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြနဲ႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေက်ာင္းတြင္းက်န္းမာေရးလႈပ္ရွားမႈေတြကို ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကုိယ္တိုင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဗဟုသုတမ်ားတိုးပြားေစရန္နဲ႔ က်န္းမာညီညႊတ္တဲ့ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကိုယ္တိုင္ သိရွိႏိုင္ေစရန္ စတာေတြကိုပါ ပညာေပးတာေတြ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္း (၆၀)ကိ္ု ေက်ာင္းက်န္းမာေရးအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကို ( ၂၀၁၇-၂၀၁၈)ပညာသင္ႏွစ္မွာ တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းမွာရိွတဲ့ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးစံျပဆုရေက်ာင္းေတြမွာ အဓိကထားျပီး လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။


 

Related News