တိုင္းေဒသၾကီးျပည္နယ္(၉)ခုမွာ မိုင္းအႏၱရာယ္ျဖစ္ပြားမႈရွိေနျပီး လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ဟာ မိုင္းအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ အျမင့္ဆံုးအေျခအေနကို ေရာက္ရွိေနတယ္လို႔ ဇူလိုင္လ(၁၀)ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ မဂၤလာသီရိ ဟိုတယ္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မိုင္းအႏၱရာယ္ အသိပညာေပးအစည္းအေ၀းမွ သိရပါတယ္။ရခိုင္ျပည္နယ္ဟာ မိုင္းအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ အျမင့္ဆံုးအေျခအေနကို ေရာက္ရွိေနတဲ့အတြက္  မိုင္းအႏၱရာယ္ အသိပညာေပး လုပ္ငန္းေတြကုိ တုိးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ဒါေတြအျပင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားတဲ့ မုိင္းလုပ္ငန္း စဥ္ထဲမွာလည္း မိုင္းအႏၱရာယ္ အသိပညာေပးတာေတြနဲ႕တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္လုပ္ေဆာင္တာေတြအျပင္ မိုင္းဒဏ္သင့္သူေတြကို အကူအညီေပးျခင္းေတြ ပါ၀င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန အေနနဲ႔ မိုင္းထိတဲ့သူေတြကို တစ္ဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ႏွစ္သိန္းႏႈန္း ေထာက္ပံ့ေပးေနတယ္လို႔ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပန္လည္ထူေထာင္ ေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းႏုိင္ထြန္းကေျပာပါတယ္။
 

ပဋိပကၡျဖစ္တဲ့ ဧရိယာေတြမွာ မိုင္းရွင္းလင္းဖို႕အတြက္ ပထမဆံုးလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ဟာ မုိင္းအႏၱရာယ္ အသိပညာေပး ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မိုင္းအႏၱရာယ္အသိပညာေပးျခင္းျဖင့္ မိုင္းေၾကာင့္ အသက္ေသဆံုးမႈေတြ၊ ဒဏ္ရာရရွိမႈေတြ ေလ်ာ့နည္းႏုိင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။အခုလို မိုင္းအႏၱရာယ္အသိပညာေပးျခင္းေတြအျပင္ မိုင္းရွိတဲ့ေနရာေတြမွာ သတိေပးဆိုင္းဘုတ္ေတြကုိ သက္ဆုိင္ရာ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားနဲ႔ ထားႏုိင္ဖို႔ရာအတြက္ ျပင္ဆင္တာေတြလည္းျပဳလုပ္ေနတယ္လို႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းႏုိင္ထြန္းက ေျပာၾကား ပါတယ္။လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနအေနနဲ႔  မိုင္းအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္သူေတြကို ေထာက္ပံ့ေပးရာမွာ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ မိုင္းထိလူနာ(၅၁၀)ဦးကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News