လူဦးေရမ်ားျပားၿပီး အျခားေဒသေတြကေန လူအဝင္/အထြက္သြားလာသူမ်ားျပားတဲ့ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ကို ခရိုင္အဆင့္တိုးျမွင့္သတ္မွတ္ေပးဖို႕ရိွ၊မရိွ ဇူလိုင္လ(၁၀)ရက္ကျပဳလုပ္တဲ့ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ န၀မပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွာ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းေမာင္က ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းအျဖစ္ ေမးျမန္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္း လက္ရွိေနထိုင္ေနတဲ့ လူဦးေရအခ်ိဳးအစားနဲ႔  ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႕ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္ဆိုင္ရာ ဖြဲ႕စည္းပုံနဲ႕မမွ်တေတာ့ဘဲ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတယ္လို႔ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းေမာင္က ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ စည္ပင္သာယာေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးစတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူလူထုကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနရတဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ ဌာနဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းလိုအပ္မႈေတြမ်ားစြာရွိေနၿပီး အခ်ိဳ႕အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာဆို ေက်ာင္းသားေတြေထာင္ခ်ီရွိေနတဲ့ အေျခအေနေတြထိရွိေနတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ကို တရားဥပေဒစိုးမိုးၿပီးစိတ္ခ်လုံၿခဳံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ၿမိဳ႕သစ္တစ္ခုအျဖစ္ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္  အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ဖို႕ ေမးျမန္းရတာျဖစ္တယ္လို႕ ဦး၀င္းေမာင္က ေျပာပါတယ္။

ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႕ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာဖြဲ႕စည္းပုံနဲပတ္သက္လို႔ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ကို အျခားၿမိဳ႕နယ္ေတြထက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အပါအ၀င္ ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းအင္အားေတြကို တိုးျမွင့္ခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး လက္ရွိမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ကိုင္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ကို လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရႈ႕ေထာင့္မ်ားအရ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ရဲ႕ စီမံခန္႕ခြဲမႈနဲ႕လက္လွမ္းမီတဲ့ေနရာမွာတည္ရွိေနလို႕ လတ္တေလာအခ်ိန္မွာ ခ႐ိုင္အဆင့္တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ဖို႕ အစီအစဥ္မရွိေသးဘူးလို႕ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္မွာ ရပ္ကြက္(၂၀)၊ ေက်းရြာအုပ္စု(၉)ခုနဲ႕ဖြဲ႕စည္းထားကာ ဧရိယာစတုရန္မိုင္ေပါင္း(၂၆)မိုင္ ေက်ာ္က်ယ္၀န္းတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ဟာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း လူဦးေရ အမ်ားဆုံးၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ(၁)သန္းခန္႔ေနထိုင္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ဒီပမာဏဟာ ကယား၊ခ်င္းစတဲ့ ျပည္နယ္ေတြမွာေနထိုင္တဲ့ လူဦးေရစာရင္းနဲ႕ အနည္းငယ္သာကြာျခားမႈရွိေတာ့တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္မွာ တရား၀င္အိမ္ေထာင္စုစာရင္း (၆၆၀၀၀)ေက်ာ္ရွိၿပီး အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမရွိဘဲ ေနထုိင္ေနတဲ့အိမ္ေထာင္စုေတြက တစ္သိန္းေက်ာ္ရွိတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စက္မႈဇုံ(၁၃)ဇုံ ရွိၿပီး ေမြးျမဴေရးဇုံေတြလည္းရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ က်ဴးေက်ာ္ေနအိမ္(၅)ေသာင္း၀န္းက်င္၊ စီးပြားျဖစ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ လူေနအေဆာင္ေတြကလည္း အေဆာင္တစ္ေသာင္းခန္႕ရွိတယ္လို႕သိရပါတယ္။

 

 

Related News