လူကုန္ကူးသူေတြအေနနဲ႔ အရင္က ငယ္ရြယ္တဲ႔အမ်ိဳးသမီးေတြကိုေရြးခ်ယ္ၾကေပမယ့္ အခုအခါမွာေတာ႔ ကေလးရဖူးတဲ့သူေတြကို လူကုန္ကူးျခင္းမ်ိဳးေတြ လုပ္ေဆာင္လာေနတယ္လုိ႔ ျပည္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ႀကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းနိုင္ထြန္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ Grand Amara Hotelမွာ ဇူလိုင္(၁၀)ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအတြက္ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာျဖစ္ရပ္မ်ား စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းနွင့္ တရားစြဲဆုိျခင္းဆုိင္ရာ စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားမွာ ေျပာၾကားခဲ႔တာပါ။

ျမန္မာနုိင္ငံမွာ နွစ္ခ်ဳပ္စာရင္းေတြအရျဖစ္ပြားခဲ႔တဲ့လူကုန္ကူးမႈ စာရင္းေတြကိုႀကည့္ပါက တရုတ္ႏိုင္ငံကုိ အဓမၼထိမ္းျမားေစတဲ့အမႈေတြက အရမ္းမ်ားျပားေနျပီး နွစ္စဥ္လုိလုိ ျမင့္တက္လာေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္ႏိုင္ငံကုိ အဓမၼထိမ္းျမားဖုိ႔အတြက္ လူကုန္ကူးရာမွာေတာ႔ အရင္က ငယ္ရြယ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ေရြးခ်ယ္ၾကေပမယ့္ အခုေနာက္ပုိင္းမွာေတာ႔ ကေလးရဖူးသူေတြကုိ လူကုန္ကူးလာတာေတြေၾကာင့္ ျပည္တြင္းမွာ တခုလပ္ေတြ၊ ကေလးေမြးဖူးတဲ့သူေတြကုိ စုလာၾကၿပီး လူကုန္ကူးမႈပုံစံေတြ လဲေျပာင္းလာတယ္လုိ႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းနိုင္ထြန္းက ေျပာပါတယ္။

ဒါ႔အျပင္ တရုတ္နိုင္ငံသားေတြကိုယ္တိုင္ျမန္မာျပည္ထဲကို ၀င္ျပီးေတာ့ စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ကာ မိဘေတြဆီမွာ သိန္း ၃၀၊ ၄၀နဲ႔ တင္ေတာင္းျခင္းေတြအထိျဖစ္လာတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီလုိလုပ္ေဆာင္ရာမွာ တရားမ၀င္ ပတ္စပို႔စ္ ကိုင္ေဆာင္ျခင္းေတြ၊ ျမိဳ႕ေတြမွာ ရင္းႏွီးမႈရေအာင္ျပဳလုပ္ျပီး ေငြေႀကးအေျမာက္အျမားေပးျပီး တင္ေတာင္းသြားျခင္းပုံစံနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိပါကိစၥရပ္ေတြဟာ အေရးၾကီးေျဖရွင္းရမယ့္ကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႔တားဆီးနုိင္ေရး လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ ကိစၥရပ္ေတြ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ႀကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းနိုင္ထြန္းက ေျပာပါတယ္။

၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအတြက္ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားစီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းနွင့္ တရားစြဲဆုိျခင္းဆုိင္ရာ စြမ္းရည္ျမႇင္႕ သင္တန္းကုိ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္  World Vision (Myanmar)တုိ႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္တာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News