ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိတဲ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြအတြက္ (၂၀၁၉)ခုႏွစ္ ျမန္မာ့တာ၀န္သိခရီးသြားဆုိင္ရာဆု (Myanmar Responsible Tourism Awards)ဆုေပးပြဲကိုလာမယ့္ဒီဇင္ဘာလမွာျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ဇူလိုင္လ (၁၂)ရက္ကပန္သူရိယအႏုပညာၿပခန္းမွာၿပဳလုပ္တဲ့သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမွသိရပါတယ္။ျမန္မာ့တာ၀န္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဆု (Myanmar Responsible Tourism Awards)ျပိဳင္ပြဲကိုတတိယအၾကိမ္အျဖစ္က်င္းပမွာျဖစ္ၿပီးလူမႈေရး၊စီးပြားေရးႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အတြက္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားဖန္တီးေပးႏုိင္တဲ့ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြေပၚေပါက္လာေစဖို႔ရည္ရြယ္က်င္းပတာလို႔သိရပါတယ္။တာ၀န္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုတာကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ငန္းေၾကာင့္ ေဒသေတြရဲ႕လူမႈပတ္၀န္းက်င္၊သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုးက်ိဳးရိုက္ခတ္တာေတြကိုေလ်ာ့က်ေအာင္လုပ္ေဆာင္တဲ့လုပ္ငန္းေတြြလို႔ဆိုပါတယ္။

ဆုေပးပြဲမွာေတာ့အေကာင္းဆံုးတာ၀န္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္၊ေဒသခံမ်ားပါ၀င္ေသာခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာအေကာင္းဆံုးေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မႈ၊အေကာင္းဆံုးတီထြင္ဆန္းသစ္ႏုိင္ေသာတာ၀န္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းစတဲ့ဆု (၈)ဆုကိုေပးအပ္သြားမွာလုိ႔သိရပါတယ္။ဒီဆုေတြအတြက္ခရီးသြားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွာဖြံံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ေတြကိုလုပ္ကိုင္ေနတဲ့အေတြ႔အၾကံဳရွိသူေတြကဘုတ္အဖြဲ႔ဖြဲ႔ၿပီးစိစစ္ေရြးခ်ယ္သြားမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ဒီျပိဳင္ပြဲအတြက္ေလ်ွာက္လႊာေတြကိုေတာ့ယခုဇူလိုင္လ (၁၅)ရက္ကစတင္ၿပီးတစ္လခြဲၾကာလက္ခံေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့တာ၀န္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႔(MRIT)ရံုးမွာလာေရာက္ေလ်ွာက္ထားႏိုင္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ေလ်ွာက္လႊာေတြဖိတ္ေခၚၿပီးကြင္းဆင္းစစ္ေဆးကာဒိုင္အဖြဲ႔ရဲ႕ဆံုးျဖတ္မႈနဲ႔ေရြးခ်ယ္သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

Related News