ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ဂ်ိဳးျဖဴေရပိုက္လိုင္းအနီးတြင္ စည္းကမ္းမဲ့က်ဴးေက်ာ္သူေတြမွ ေဆာင္ရြက္ေနသည္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ဖယ္ရွားရွင္းလင္း ေဆာင္ရြက္မည္လုိ႔ ဇူလုိင္လ (၁၈)ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာျပဳလုပ္တဲ့ ဒုတိယအၾကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ (၁၃)ၾကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း ဒုတိယေန႔မွာေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ေကာင္စီ၀င္ ဦးတင္ထြန္းက ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအစုိးရအဖြဲ႔၏ေၿဖႀကားခ်က္ကိုကိုယ္စားတင္ၿပခဲ့တာပါ။ 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁၀)မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေနာ္လွလွစိုးက ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ဂ်ိဳးျဖဴေရပိုက္လိုင္းအနီးတြင္ စည္းကမ္းမဲ့ က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားမွအေျခခ်ေနထုိင္ေဆာက္လုပ္ေနသည္မ်ား၊ အမႈိက္နွင့္ အညစ္အေၾကးစြန္႔ပစ္ျခင္းမ်ားကုိ ပညာေပးျခင္းအေရးယူျခင္းျပဳလုပ္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းတဲ့ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းကို ေမးျမန္းခဲ့ျပီး ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ေကာင္စီ၀င္ ဦးတင္ထြန္းက ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအစုိးရအဖြဲ႔၏ေၿဖႀကားခ်က္ကိုကိုယ္စားတင္ၿပခဲ့တာပါ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ႔တဲ႔ အထဲမွာ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သူေတြကို ဖယ္ရွားရွင္းလင္းရာမွာ ေရရရွိေရးနဲ႔ ေရေပးေ၀ေရးလုပ္ငန္းတာ၀န္ခံအဖြဲ႔ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈ) ဌာနတစ္ခုတည္းအေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ အခက္အခဲရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြအပါအ၀င္ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ပူးေပါင္း အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔၊ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ အကူအညီေတြရယူျပီး ဥပေဒနဲ႔အညီ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းသြားမယ္လို႔ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ေကာင္စီ၀င္ ဦးတင္ထြန္းကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဂ်ိဳးျဖဴေရပိုက္လိုင္းဟာ (၁၉၃၅) ခုႏွစ္မွာ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းကို ထိုအခ်ိန္မွစျပီး ေန႔စဥ္ေရပို႔လႊတ္ေနတဲ့ ေရပိုုက္လိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္းေရပိုက္လိုင္းဟာရန္ကုန္ျမိဳ႕ရဲ႕ အဓိကေရေပးေ၀ရာ ပိုက္လိုင္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းကို ေန႔စဥ္ေရဂါလံသန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ပို႔ေဆာင္ျဖန္႔ေ၀ေပးေနတဲ့ ေရပိုက္လိုင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခါမွာေတာ့ စည္းကမ္းမဲ့က်ဴးေက်ာ္သူေတြက ပိုက္လိုင္းအနီးမွာ အေျခခ်ေနထိုင္ေဆာက္လုပ္ေနတာေတြ၊ စည္းကမ္းမဲ့ အမႈိက္ပစ္ျခင္းေတြ လုပ္ေဆာင္လာတာကိုေတြ႔ရတယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁၀)မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေနာ္လွလွစိုးက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အမိန္႔ေၾကျငာစာအမွတ္(၆/၉၉)ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားတဲ႔ နည္းဥပေဒအရ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ေရေပးေ၀ေရးလုပ္ငန္း ေရပုိ႔ပုိက္မၾကီး၏အလည္အူေၾကာင္းမွ ေဘး၀ဲယာတစ္ဖက္တစ္ခ်ပ္(၂၅)ေပကုိ ပုိက္လုံးနယ္နမိတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျပီးမက်ဴးေက်ာ္ဖုိ႔ တားျမစ္ထားတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News