ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္းက လမ္းခ်ဲ႕လိုက္တဲ့လမ္းမေတြေပၚမွာ က်န္ရိွတဲ့ဓါတ္တိုင္ေတြ ေရႊ႕ေျပာင္းတာနဲ႔သစ္ပင္သစ္ကိုင္း ခုတ္ထြင္ ရွင္းလင္းတာ ေတြကို ရာခိုင္နႈန္းျပည့္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္းရိွ လမ္းမေတြေပၚမွာ ဓါတ္တိုင္ေတြရွိေနတာ၊ လမ္းခ်ဲ႕တဲ့အခါ ဓါက္တိုင္ေတြကို အခ်ိန္မီလိုက္မေရႊ႕ႏိုင္တာ၊ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္တိုင္ေတြမွာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ႀကိဳးေတြ ႐ႈပ္ေထြးေနတာ၊ ဓါတ္ႀကိဳးေတြေပၚ သစ္ပင္သစ္ကိုင္းေတြနဲ႔ ေရာယွက္႐ႈပ္ေထြး ေနတာစတဲ့ အေျခအေန ေတြန ဲ႔ပတ္သက္လို႔  သက္ဆိုင္ရာဌာနမွဴးေတြအေနနဲ႔ ရာခိုင္နႈန္းျပည့္ရွင္းလင္း လုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္နဲ႔ JICA Myanmar Office ႏွင့္အတူ (Japanese School, Yangon)က 4th Grade အတန္းမွာ ပညာသင္ၾကားေနတဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံပြဲအၿပီးမွာ ေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေတြ႔ဆုံပြဲမွာ (Japanese School, Yangon)ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ လမ္းျပဳျပင္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရး၊ ယာဥ္ေၾကာရွင္းလင္းေရး၊ အမိႈက္ရွင္းလင္းေရး စတဲ့ က႑ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ယုိယြင္းေနတဲ့ အေျခအေနေတြ၊ ဒီအေျခအေနေတြထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ သူတို႔ရဲ႕ေတြးေခၚ စိတ္ကူးထားတဲ့ စီမံကိန္းေတြကို တင္ျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ တင္ျပခဲ့တဲ့စီမံကိန္းေတြထဲ လမ္းေပၚဓါတ္တိုင္က်န္ခဲ့ တာနဲ႔ သစ္ပင္၊ သစ္ကိုင္း ခုတ္ထြင္ ရွင္းလင္းတာေတြ လုပ္ေဆာင္မႈအားနည္းေနေသးတဲ့ အေျခအေနေတြ ပါ၀င္လာလို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ခုလိုေျပာခဲ့ တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီး လုံၿခဳံတဲ့ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးျဖစ္ဖို႔ ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္ မလဲဆိုတာ ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေတြးေခၚစဥ္စားႏိုင္ေအာင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ဧၿပီလကတည္က စတင္သင္ၾကား လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

JICA Myanmar Office ႏွင့္အတူ (Japanese School, Yangon)က ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စီမံကိန္းေတြ ကိုေတာ့ ဇူလိုင္လ(၁၈)ရက္က ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ဦးေဆာင္ၿပီး ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီရဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး၊ ေကာ္မတီ၀င္(၆)၊ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းႏွင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန ဌာနမွဴး၊ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းရဲ႕ ဒုတိယဌာနမွဴးတို႔က လက္ခံေတြ႕ဆုံ ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ပိုမိုေကာင္မြန္ၿပီး သန္႔ရွင္း လွပလုံၿခဳံတဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးျဖစ္ဖို႔အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ တယ္ဆိုတာရယ္၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရဲ႕ ပညာေရးစနစ္ကို သိရွိေစဖို႔ ရည္ရြယ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံက အစိုးရမူလတန္း ေက်ာင္းေတြနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ဒီကေလးေတြကို ေတြးေခၚ စဥ္းစားတဲ့အေလ့အက်င့္ျဖစ္ေအာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ စီစဥ္သြားမယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

 

 

Related News