လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ မူးယစ္ေဆး ျဖတ္ၿပီးသူေတြကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔အတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း (ရန္ကုန္)မွာ သင္တန္း အပတ္စဥ္(၂/၂၀၁၉)သင္တန္းကို ဇူလိုင္လ(၁၇)ရက္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ဒီသင္တန္းမွာ သင္တန္းသားေတြရဲ႕ မိဘေတြကိုပါ သင္တန္းေပးသြားဖို႔ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း(ရန္ကုန္)မွာ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီးသူေတြကို လက္ခံမွာျဖစ္ၿပီး မူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီးေၾကာင္း ေထာက္ခံစာကိုေတာ့ ရြာသာႀကီးစိတ္က်န္းမာေရးေဆးရံုနဲ႔ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳေဆးရံုေဆးခန္းေတြရဲ႕ ေထာက္ခံစာရရွိမွသာ တက္ေရာက္နိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီသင္တန္းမွာ သင္တန္းသားေတြရဲ႕ မိဘေတြကိုပါ တစ္ပတ္ကိုစေန၊ တနဂၤေႏြ (၂)ရက္ သင္တန္းေပးသြားဖို႔ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။ သင္တန္းသားေတြရဲ႕မိဘေတြကို သင္တန္းေပးရတာက သင္တန္းဆင္းၿပီး သင္တန္းသား ေတြရဲ႕ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ပံုသ႑န္ေတြကိုသိရွိေစဖို႔၊ အရင္မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲေနခ်ိန္လို မဆက္ဆံဘဲယံုၾကည္မႈရွိလာေစဖို႔ မိဘနဲ႔ သားသမီးၾကားအဆင္ေျပမႈရွိေစဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္တာလို႔ သိရပါတယ္။သင္တန္းသားေတြကို စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေလ့က်င့္မႈ၊ ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာဖို႔အတြက္အားကစားနည္းမ်ားအျပင္ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းပညာေတြျဖစ္တဲ့ ဆပ္ျပာဆီလုပ္ငန္း၊ တံဆိပ္ရိုက္လုပ္ငန္းနဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြကို သင္ၾကားေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

သင္တန္းဆင္းၿပီး သင္တန္းသားေတြကိုလည္း ေစတနာ့၀န္ထမ္းေတြက(၁)ႏွစ္အထိ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းျခင္းေတြ လုပ္ေဆာင္ေပးမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန ကမာၻေအးဘုရားလမ္းရွိ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း (ရန္ကုန္)ကို (၂၀၁၇)ခုႏွစ္ ဧၿပီလက စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ(၂၅)ရက္ကဖြင့္လွစ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News