မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ ႏိုင္ငံတကာဗိသုကာ ေက်ာင္းသားမ်ားစုေပါင္းၿပီး ဗိသုကာပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းအစီအစဥ္ကို စတင္ျပဳလုပ္ေနတယ္လို႔ ဇူလိုင္လ(၂၂)ရက္က မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္(မႏၱေလး)မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ International Summer Studio Camp က သိရပါတယ္။ အခုျပဳလုပ္တဲ့ ဗိသုကာပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းအစီအစဥ္ကို ျမန္မာ၊ ကိုရီးယား၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ဗိသုကာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြ စုေပါင္းျပဳလုပ္တာပါ။ UNESCO Unitwin co-education program တစ္ခုျဖစ္တဲ့ smart city and sustainable development for Mandalay future ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ပါဝင္တဲ့ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာ အစီအစဥ္နဲ႔ ဗိသုကာဒီဇိုင္း ေလ့လာတဲ့ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ မႏၱေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္နဲ႔ နည္းပညာတကၠသိုလ္(မႏၱေလး)က ဗိသုကာဌာနမွ ဆရာ/ဆရာမေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြ ဦးေဆာင္ပါဝင္ၾကၿပီး ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ဗိသုကာပညာရပ္ဆိုင္ရာအေျခအေနေတြကို ေလ့လာဖလွယ္ ခြင့္ရရွိႏိုင္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဒီအစီအစဥ္မွာ မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ျမနန္းစံေက်ာ္ေရႊနန္းေတာ္ေက်ာင္းတည္ရွိတဲ့ နန္းတြင္းရဲ႕ပထမအတြင္းဧရိယာနဲ႔ Approaches ၄ ဖက္ ပါဝင္တဲ့ ေျမကြက္ကို ေလ့လာေရးဧရိယာအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ထားကာ ဗိသုကာဒီဇိုင္း႐ႈေထာင့္၊ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းပညာရပ္႐ႈေထာင့္၊ ေျမခင္းစီမံမႈ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ႐ႈေထာင့္တို႔နဲ႔ သံုးသပ္ၾကမွာျဖစ္ၿပီး smart city ဆိုင္ရာ နည္းပညာပံ့ပိုးမႈနဲ႔အတူ ျမန္မာ၊ ကိုးရီးယား၊ ဗီယက္နမ္ ၃ ႏိုင္ငံ ပါဝင္တဲ့ International Summer Studio Camp တစ္ခုျပဳလုပ္သြားမွာပါ။

ဒီ Camp မွာ ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွေက်ာင္းသား(၁၀)ဦးနဲ႔ပေရာ္ဖက္ဆာ(၂)ဦး၊ ဗီယက္ႏိုင္ငံမွေက်ာင္းသား(၈)ဦးနဲ႔ ပေရာ္ဖက္ဆာ(၂)ဦး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွေက်ာင္းသား(၂၀)ဦးနဲ႔ဆရာ/ဆရာမ(၆)တို႔ကဦးေဆာင္ပါဝင္ေလ့လာၾကမယ္လို႔ သိရပါတယ္။အခုျပဳလုပ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံတကာဗိသုကာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ International summer Studio Camp ကို ဇူလိုင္လ(၂၂)ရက္မွ(၃၁)ရက္အထိျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ ေလ့လာမႈဧရိယာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေထာက္အကူျပဳမယ့္စာတမ္းေတြျပဳစုသြားၾကမယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News