တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၀င္ ျပည္သူ႔လံုၿခံဳေရး၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး Mr.Zhao Kezhi (မစၥတာေက်ာက့္ခခ်ီ) ဦးေဆာင္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ဟာ ေမလ(၁၀)ရက္ ဒီကေန႔မွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လသာျမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းကို လာေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို လသာၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔စခန္းမွ ကင္းစင္ေရးျပ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

လသာၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္း အစည္းအေ၀းခန္းမမွာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏို္င္ငံ၊ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၀င္ ျပည္သူ႔လံုၿခံဳေရး ၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး Mr.Zhao Kezhi (မစၥတာေက်ာက့္ခခ်ီ)ဦးေဆာင္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ရဲမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းႏုိင္မွ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ နယ္ေျမအေျခအေနမ်ား၊ရဲတပ္ဖြဲ႔အလိုက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအင္အားႏွင့္ လက္ရွိအင္အားအေျခအေနမ်ား မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈႏွင့္မႈခင္းႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ား၊ရပ္ရြာေန ျပည္သူအေျချပဳ Community Based Policing  ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန မ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါတယ္။

တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၀င္ ျပည္သူ႔လံုၿခံဳေရး၀န္ႀကီးဌာနဟာ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး႐ံုးအတြက္ လက္ေတာ့ (၂)လံုး၊လသာျမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕အတြက္ လက္ေတာ့ (၂)လံုးကို ေပးအပ္ခဲ့တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၀င္ ျပည္သူ႔လံုျခံဳေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးနဲ႔ အဖြဲ႕ဟာစခန္းမွဴး ႐ံုးခန္း၊ရဲစခန္း၊အခ်ဳပ္ခန္းနဲ႔ တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံမွ လွဴဒါန္းခဲ့သည့္ မီးတန္းဆလြန္းယာဥ္တို႔အား လွည့္လည္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးကာ ရဲစခန္း ေရွ႕မ်က္ႏွာစာတြင္ စုေပါင္းအမွတ္တရဓာတ္ပံုမ်ား႐ုိက္ကူးခဲ့ၾကတယ္လို႔သိရပါတယ္။

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၀င္ ျပည္သူ႔လံုၿခံဳေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး Mr.Zhao Kezhi (မစၥတာေက်ာက့္ခခ်ီ)ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေမလ (၈)ရက္က စတင္ေရာက္ရွိခဲ့တာျဖစ္ျပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ကို သီးျခားစီဂါရ၀ျပဳေတြ႔ဆံုခဲ့တယ္လို႔လည္းသိရပါတယ္။

 

 

Related News