ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြက ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားမရွိေသးတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနက အခုပညာနွစ္မွာ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပား (၅၀၀၀) နီးပါး ျပဳလုပ္ေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္ ။ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား မရွိေသးတဲ့ ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္က အေျခခံပညာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို   အခု စက္တင္ဘာလအတြင္း အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနမွ  ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္ေပးေနတာပါ။ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရကဒ္ျပား ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ ေပးရာမွာ  အိမ္ေထာင္စုစာရင္းထဲကို ေမြးတိုးမထည့္၀င္ရေသးတဲ့ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေေတကို ြ ေက်ာင္းမွာပဲေမြးတိုးထည့္ေပးၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားလုပ္ေဆာင္ေပးေနခ်ိန္မွာ စာသင္ခ်ိန္မပ်က္ဖို႔ အတြက္ ပံုစံျဖည့္တာေတြအပါအ၀င္၊ ဓါတ္ပံုရိုက္ျခင္း၊ေသြးစစ္ျခင္း အပါအဝင္ လိုအပ္တဲ့စာရြက္စာတန္းေတြ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၾကတယ္လို႔ ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးရံုး က နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပား ကြင္းဆင္းလာေရာက္ျပဳလုပ္ေပးေနတဲ့  ျမသိန္းတန္ ပရဟိတ ဘုန္ေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရး ေက်ာင္း တာဝန္ခံေက်ာင္းအုပ္က ေျပာပါတယ္။ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းက ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ အခ်ဳိ႔မွာ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားရရွိဖို႔အတြက္ ေမြးစာရင္းမရွိသူ နဲ႔အိမ္ေထာင္စုစာရင္းထဲကို မပါ၀င္ေသးသူေတြ ပါရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီလို ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကိုေတာ့  သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြမွာလိုအပ္ တဲ့ စာရြက္စာတန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ေစၿပီးမွ  ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ျပဳလုပ္ေပးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာမူလြန္၊အလယ္တန္း၊အထက္တန္းေက်ာင္းေပါင္း(၃၀)ေက်ာင္းရွိၿပီးယခု(၂၀၁၈-၂၀၁၉)ပညာသင္ႏွစ္မွာ ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဆိုင္ရာ ျမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးရုးံမွ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ ေရးကဒ္ျပားေတြ ျပဳလုပ္ေပးသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။       

 

 

Related News