ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ မူလလ်ာထားခ်က္လုပ္ငန္းတစ္ခ်ိဳ႕ကို ေျပာင္းလဲသုံးစြဲမယ့္လုပ္ငန္းလ်ာထားခ်က္မွာ  ကန္ေတာ္ႀကီးလူကူးတံတားျပဳျပင္ဖို႔နဲ႔ ရန္ကုန္-ျပည္လမ္း ကတၱရာကြန္ကရစ္ခင္းဖို႔ လုပ္ငန္းေတြကို ေဖေဖာ္၀ါရီ(၆)ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဒီအတြက္သုံးစြဲမယ့္ က်ပ္(၂.၅)ဘီလီယံေက်ာ္ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းက  အဓိကအေျခခံလိုအပ္ခ်က္ရွိတဲ့ေနရာေတြ၊လုပ္ငန္းေတြမွာ သုံးစြဲဖို႔အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။(၂၀၁၈-၂၀၁၉)ဘ႑ာႏွစ္၊ ရန္ကုန္တုိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕ေဒသႏၱရစီမံကိန္းဥပေဒ၊ မူလလ်ာထားခ်က္မွာပါ၀င္တဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ဘဏ္မွာ ရင္းႏွီးေငြထည့္၀င္ဖို႔နဲ႔ ေထာက္ၾကန္႕ခုံးေက်ာ္တံတားတည္ေဆာက္ဖို႕လုပ္ငန္းေတြမလုပ္ေဆာင္ေတာ့ဘဲ ဒီအတြက္ကုန္က်မယ့္ ရင္းႏွီးေငြအျဖစ္ က်ပ္ေငြ(၉)ဘီလီယံနီးပါးကို ကန္ေတာ္ႀကီးအတြင္းက လူကူးတံတားျပန္လည္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ဖို႔အပါအ၀င္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းက လမ္းမႀကီးေတြျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းဖို႔အစားထိုးသုံးစြဲသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ(၅)ရက္က ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါတယ္။

ဒီအစားထုိးသုံးစြဲသြားမယ့္ လုပ္ငန္းလ်ာထားခ်က္ေတြပါ၀င္တဲ့လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၆)ရက္ကျပဳလုပ္တဲ့ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ ဦးေက်ာ္ေဇယ်အပါအ၀င္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၃)ဦးက အသီးသီးေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဦးေက်ာ္ေဇယ်ကရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အဓိကအေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြ အမ်ားအျပားရွိေနေသးတဲ့အေျခအေနမွာ  ကန္ေတာ္ႀကီးအတြင္းက လူကူးတံတားျပန္လည္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္တာဟာ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မဟုတ္သလို ရန္ကုန္-ျပည္လမ္း(က်ိဳကၠလို႕ဘုရားကေန ေထာက္ၾကန္႕လမ္းဆုံထိ) ကတၱရာကြန္ကရစ္ခင္းမယ္ဆိုတဲ့ လုပ္ငန္းလ်ာထားခ်က္ပတ္သက္လို႔လည္း ဒီလမ္းဟာ အလြန္ေကာင္းေနေသးၿပီးေနရာတစ္ခ်ိဳ႕ေလာက္ပဲ အေပါက္အၿပဲေတြရွိေနလို႔ မသုံးစြဲသင့္ေသးေၾကာင္း ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါတယ္။

ဒ့ါအျပင္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းက လမ္းမႀကီးေတြျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းဖို႔ လုပ္ငန္းလ်ာထားခ်က္ေတြထဲ လမ္းျပဳျပင္ခင္းမႈေတြမွာ ကုန္က်စရိတ္မညီမွ်မႈေတြ၊ ခင္းမယ့္လမ္းထုနဲ႔ လမ္းအက်ယ္ ကြာျခား ခ်က္ေတြကိုလည္း ေထာက္ျပေဆြးေႏြးအႀကံျပဳခဲ့ပါတယ္။ရန္ကုန္-ျပည္လမ္း(က်ိဳကၠလို႕ဘုရားကေန ေထာက္ၾကန္႕လမ္းဆုံထိ) ကတၱရာကြန္ကရစ္ခင္းဖို႔အတြက္ က်ပ္(၁.၁)ဘီလီယံေက်ာ္၊မဂၤလာေတာင္ညႊန္႕ၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္ေတာ္ႀကီးအတြင္းလူကူးတံတား ျပန္လည္ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ဖို႔ က်ပ္(၁.၄)ဘီလီယံေက်ာ္လ်ာထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းလ်ာထားခ်က္ေတြ၊ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးတာနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕အတည္ျပဳခ်က္ရယူဖို႔ကိုေတာ့ ေနာက္လာမယ့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းရက္ေတြမွာ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News