ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ ကုိ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနေအာက္မွာထည့္သြင္းဖြဲ႔စည္းျပီး တပ္မေတာ္၏ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ထားရွိသြားမယ္လုိ႔ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္က မတ္လ(၁၃)ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွာ ေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနုိင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈)၏ ပုဒ္မ ၃၃၈ တြင္နုိင္ငံတြင္း ရွိလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ အစည္း အားလုံးသည္ တပ္မေတာ္၏ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ရွိရမည္၊ ပုဒ္မ၃၃၉တြင္ နုိင္ငံေတာ္အားျပည္တြင္းျပည္ပ အႏၱရာယ္မ်ား ကာကြယ္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္မွဦးေဆာင္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည့္အတြက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႕အား ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး ဌာနေအာက္တြင္ ထည္႕သြင္းဖြဲ႕စည္းျပီး တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ထားရွိ၍ အထက္အပုိဒ္(စ)ပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထမ္းေဆာင္နုိင္ရန္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပ၊ အတည္ျပဳခ်က္ရယူျပီးဖြဲ႕စည္း တာ၀န္ ေပးအပ္ေရးေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိတယ္လုိ႕ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္က ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာ့ပင္လယ္ေရေၾကာင္း လုံၿခဳံေရးအတြက္ လုံၿခဳံေရးအင္အား တိုးျမႇင့္ေပးျခင္း နည္းပညာအပါအဝင္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား တိုးျမႇင့္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ ေက်ာက္တန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚေအးျမျမမ်ိဳးရဲ႕ေမးခြန္းအေပၚ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ႔တဲ႔ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚေအးျမျမမ်ိဳးက ျမန္မာနုိင္ငံဟာကမ္းရုိးတန္းဟာ မုိင္ေပါင္း ၁၃၀၀ ေက်ာ္ ရွည္လ်ားျပီး စိန္ေခၚမႈေတြျဖစ္တဲ႔ ေရေၾကာင္းမေတာ္တဆမႈေတြ၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကုိရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရန္နွင္႕ ေရထုညစ္ညမ္းမႈကုိ ကာကြယ္တားဆီး ေရးနွင္႕ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးေတြက လုိအပ္လ်က္ရွိေနေသးတယ္လုိ႕ ဆုိပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ လူကုန္ ကူးျခင္း၊ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ျခင္း၊ ေမွာင္ခုိလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးသယ္ေဆာင္ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းတုိ႔အျပင္ တရားမ၀င္ငါးဖမ္းျခင္းစတဲ႔ ဥပေဒမဲ႔လုပ္ရပ္ေတြကုိ  ထိေရာက္စြာကာကြယ္ တားဆီးဖုိ႔အတြက္ ျမန္မာနုိင္ငံ ကမ္းေျခေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕ကုိ လုိအပ္လ်က္ ရွိတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ျမန္မာနုိင္ငံမွာကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းနုိင္ျခင္းမရွိေသးသျဖင့္ ပင္လယ္ျပင္ကာကြယ္ေရး၊ တရားဥပေဒစုိမုိးေရးတုိ႔ အတြက္ တပ္မေတာ္(ေရ)မွတာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနရတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

တပ္မေတာ္ေရအေနနဲ႔ ျမန္မာပင္လယ္ျပင္နွင့္ ကမ္းရုိးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ လုံျခဳံေရးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ၂၀၁၁ခုနွစ္မွ၂၀၁၈နွစ္ကုန္အထိ ျပည္တြင္းငါးခုိးေလွ(၉၄)စီး၊ ျပည္ပ ငါးခုိးေလွ(၈၃)စီး၊ ငါးမုိင္းခြဲေလွ(၃၉)စီး၊ ေမွာင္ခုိေလွအစီး (၃၀)၊ စည္းကမ္းပ်က္ငါးဖမ္း ေလွအစီး(၁၀၀)၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး သယ္ေဆာင္ေလွ (၇၇) စီး၊ သစ္ခုိးေလွအစီး (၂၆၀) ၊ လူေမွာင္ခုိေလွ( ၁၇)စီး၊ တရားမ၀င္ဆီတင္ေလွ ၅ စီး၊ ကၽြဲႏြား ဆိတ္ေမွာင္ခုိေလွ၅၄စီး၊ တရားမ၀င္စက္တပ္ လက္ခတ္ ေလွ၇စီး စုစုေပါင္း(၇၆၆)စီး အပါအ၀င္ ျမန္မာနုိင္ငံသား တရားခံ (၃၆၇၇)ဦး၊ နုိင္ငံျခားသားတရားခံ(၁၅၉၈)ဦး စုစုေပါင္း(၅၂၇၅)ဦးတုိ႕ကုိ ဖမ္းဆီးရမိခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အဆုိပါဖမ္းဆီးရမိမႈတန္ဖုိးမွာ က်ပ္ေငြဘီလီယံ(၂၂၀)ေက်ာ္ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News