ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္မွာ (၁၀)ရက္တာ က်င္းပတဲ့ ဗုဒၶပူဇနိယတေပါင္းပြဲေတာ္ရက္ေတြအတြင္းမွာ မတ္လ(၁၉)ရက္ တစ္ရက္ထဲကို   ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ရင္ျပင္မွာ  ဘုရားဖူးျပည္သူ ညအိပ္ခြင့္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါတယ္။ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ရင္ျပင္မွာ ညအိပ္ခြင့္ ခြင့္ျပဳတာနဲ႔ပတ္သက္လို႕ မသိုးသကၤန္းရက္လုပ္တဲ့ပြဲေတာ္တစ္ခုမွသာ ႏွစ္စဥ္လိုလိုမျဖစ္မေနခြင့္ျပဳေပးေလ့ရွိၿပီး က်န္ပြဲေတာ္ရက္ေတြနဲ႕ အျခားရက္ေတြမွာေတာ့ ဘုရားဖူးေတြကို ညအိပ္ခြင့္ ေပးေလ့ေပးထ မရွိသေလာက္ နည္းပါးပါတယ္။ျမန္မာသကၠရာဇ္(၁၃၈၀)ျပည့္ႏွစ္၊တေပါင္းလျပည့္ေန႔မွာေတာ့ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ႀကီးရဲ႕(၂၆၀၇) ႏွစ္ေျမာက္ ဗုဒၶပူဇနိယတေပါင္းပြဲေတာ္ကိုက်င္းပေနတာျဖစ္ၿပီး တေပါင္းပြဲေတာ္ကို တေပါင္းလျပည့္ေန႕ထိ (၁၀)ရက္တာက်င္းပေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္တေပါင္းပြဲေတာ္(၁၀)ရက္တာ ကာလတြင္းမွာေတာ့ တေပါင္းလျပည့္မတိုင္ခင္ တစ္ရက္ မတ္လ(၁၉)ရက္ညတစ္ညကိုေတာ့ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ရင္ျပင္မွာ ဘုရားဖူးေတြကိုညအိပ္ခြင့္ ခြင့္ျပဳခဲ့တယ္လို႕ ေဂါပကအဖြဲ႕ထံမွ သိရပါတယ္။

ညအိပ္ခြင့္ျပဳခဲ့တာနဲ႔ပတ္သက္လို႕ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႕၊ရုံးအဖြဲ႕မွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေငြကအခုလိုေျပာပါတယ္။ညအိပ္ခြင့္ျပဳေပးရာမွာ ညအိပ္ဘုရားဖူးခ်င္သူေတြအေနနဲ႕ မွတ္ပုံတင္ပါရိွရမွာျဖစ္ၿပီး မွတ္ပုံတင္နဲ႕စာရင္းေပးကာ ညအိပ္ခြင့္တိုင္းၾကားရင္ခြင့္ျပဳေပးတယ္လို႕သိရပါတယ္။မတ္လ(၁၉)ရက္က ညအိပ္ဘုရားဖူးသူေတြ ေထာင္ခ်ီနီးပါးေလာက္ရွိတယ္လို႕သိရပါတယ္။တေပါင္းလျပည္ေန႕အာရံုတက္ခ်ိန္မွာ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ ဘ႑ာေတာ္ ထိန္းေဂါပကအဖြဲ႕က ဦးေဆာင္ၿပီး  အာရုံတက္ဆြမ္းေတာ္ႀကီး ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲကိုျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အာရုံတက္ဆြမ္းေတာ္ႀကီးဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲ အပါအ၀င္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ရင္ျပင္ေပၚမွာ မတ္လ(၁၉)ရက္က ညအိပ္ဘုရားဖူးေတြ နဲ႕ တေပါင္းလျပည္႔ေန႕နံနက္မွာေတာ့ ဆြမ္း၊ပန္း၊ ေရခ်မ္း၊သစ္သီး၊ဆီမီး၊အေမႊးနံ႔သာ စတာေတြကို ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကပါတယ္။

 

 

Related News