ျမန္မာ့မီးရထားအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းကအေရးပါဆုံး မီးရထားလမ္းမႀကီး(၄)ခုနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္းမ်ားကုိ အဓိက အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းေတြ ျပဳလုပ္ေနတယ္လုိ႔ ျမန္မာ့မီးရထားမွ သိရပါတယ္။ျမန္မာ့မီးရထားအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းကသြားလာမႈအမ်ားဆုံးနဲ႔ အဓိကအေရးပါဆုံးမီးရထားလမ္းမႀကီးေတြ ျဖစ္တဲ႔ ရန္ကုန္-မႏၱေလးမီးရထားလမ္းပုိင္း၊ မႏၱေလး-ျမစ္ၾကီးနားမီးရထားလမ္းပုိင္း၊ ရန္ကုန္-ပဲခူး-ေမာ္လျမိဳင္ မီးရထားလမ္းပုိင္းနဲ႔ ရန္ကုန္-ျပည္မီးရထားလမ္းပုိင္းစတဲ့ လမ္းမႀကီး (၄)ခုအပါအဝင္ (4+1)အစီအစဥ္နဲ႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ပတ္မီးရထားလမ္းကုိပါ အဆင့္ျမႇင့္တင္ မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတယ္လုိ႔ ျမန္မာ့မီးရထား ျမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာဌာနမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးေမာင္ေမာင္သြင္က ေျပာပါတယ္။အဓိကအဆင့္ျမႇင့္တင္ေနတဲ႔ မီးရထားလမ္းပုိင္းေတြထဲက ရန္ကုန္-မႏၱေလးမီးရထားလမ္းပုိင္းကုိ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ(JICA)ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ လည္းေကာင္း၊ မႏၱေလး-ျမစ္ၾကီးနားမီးရထားလမ္းပုိင္းကုိ အဆင့္ျမႇင့္ တင္ဖုိ႔ရာအတြက္ ကုိရီးယားနုိင္ငံမွ ေခ်းေငြအေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း(၁၀၀) ရရွိေရးညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေနသလုိ နုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ရဲ႕ အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈေတြကုိလည္း  ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဒါ႔အျပင္ က်န္ရွိေနတဲ့ ရန္ကုန္-ပဲခူး- ေမာ္လျမိဳင္ လမ္းပုိင္းမွာေတာ႔ ရန္ကုန္-ပဲခူးလမ္းပုိင္းဟာ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ(JICA)ရဲ႕ အဆင့္ျမႇင့္တင္တဲ႔လမ္းပုိင္းမွာ ပါ၀င္ေနျပီး ပဲခူး-ေမာ္လျမိဳင္လမ္းပုိင္းကုိေတာ့ နုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ က်န္ရွိေနတဲ႔ ရန္ကုန္-ျပည္ မီးရထားလမ္းပုိင္းကုိေတာ့ ADB ေခ်းေငြနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နုိင္ေရး ညႇိႏႈိင္းေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈေတြထဲမွာ မီးရထားသံလမ္းအဆင့္ျမႇင့္ျခင္း၊ ဇလီဖားတုံးမ်ား စနစ္မမွန္ျခင္း၊ အေရအတြက္နွင့္ အကြာအေ၀း မမွန္ျခင္းကုိ ျပဳျပင္ျခင္းနဲ႔ ရထားလမ္းတစ္ခုအတြက္ အေရးၾကီးဆုံးအရာတစ္ခုျဖစ္တဲ႔ ေက်ာက္မ်ားကုိ သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံညႊန္း မ်ားနဲ႔ အညီထည့္သြင္းျခင္းေတြ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ယခင္က မီးရထား လမ္းမ်ား ျပဳျပင္ရာမွာ လူအားကုိအသုံးျပဳခဲ႔ေပမယ့္ လက္ရိွလုပ္ေဆာင္မယ့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမွာေတာ့ စက္ေတြကုိ အသုံးျပဳျပီးလုပ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News