ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ MSMEs ေတြျဖစ္တယ္လို႔ ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြက ေနျပည္ေတာ္ရွိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကြန္ဗန္း ရွင္းဗဟုိဌာန (၂) MICC-2 မွာ မတ္လ ၂၂ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ MSMEs ထုတ္ကုန္ျပပြဲႏွင့္ ျပိဳင္ပြဲမွာ ေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။ႏုိင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ ၾကံဳေတြ႔ရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖို႔နဲ႔ ေရရွည္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈကို ေရွးရႈတဲ့ စီးပြားေရးနဲ႔လူမႈေရး ဖြံ႔ျဖိဳတိုးတက္မႈ ဟန္ခ်က္ညီေစရန္အတြက္ MSMEs ေတြဟာ အဓိကေမာင္းႏွင္အားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။  ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ၉၉ ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ MSMEs ေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ MSMEs မ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မွသာ ႏုိင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးလည္း ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြက ေျပာပါတယ္။

ယခုျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ MSMEs ထုတ္ကုန္ျပပြဲနဲ႔ ျပိဳင္ပြဲကေတာ့ တုိင္းေဒသၾကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြမွာျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ထုတ္ကုန္ျပပြဲႏွင့္ ျပိဳင္ပြဲ(၉)ခုမွာ ဆုရရွိခဲ႔တဲ႔ MSMEs လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထပ္မံယွဥ္ျပိဳင္ေစျပီး နုိင္ငံေတာ္အဆင့္ဆုမ်ား ခ်ီးျမွင့္သြားမယ့္ ျပိဳင္ပြဲတစ္ခုျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ တုိင္းေဒသၾကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြမွာျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ထုတ္ကုန္ျပပြဲျပိဳင္ပြဲ(၉)ခုကုိ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလက စတင္က်င္းပခဲ့ျပီး မႏၱေလး၊ မေကြး၊ ပုသိမ္၊ ေတာင္ၾကီး၊ မံုရြာ၊ ပဲခူး၊ ရန္ကုန္၊ ေမာ္လျမိဳင္နဲ႔ ျမိတ္ၿမိဳ႕ ေတြမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ MSMEs ထုတ္ကုန္ျပပြဲႏွင့္ ျပိဳင္ပြဲေတြကုိ MSMEs မ်ား ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္ေရး၊ ေဒသအသီးသီးရွိ ထုတ္လုပ္မႈက႑ေတြနဲ႔ ေရာင္း၀ယ္မႈက႑မ်ား အခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္မႈ ျဖစ္လာေစေရး၊ MSMEs ေတြရဲ႕ ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္စြမ္း ျမင့္မားလာေစေရး၊ နည္းပညာနဲ႔စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အသိဥာဏ္ျမင့္မားမႈနဲ႔အတူ ျပည္တြင္းျပည္ပ အေသးစားအငယ္စားနဲ႔ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစေရး၊ သြင္းကုန္အစားထိုးထုတ္ကုန္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေစေရးနဲ႔ တီထြင္ၾကံဆမႈ စြန္႔စားမႈေတြနဲ႔ ဆန္းသစ္တဲ့ထြက္ကုန္ေတြ ထုတ္လုပ္လာႏုိင္ေစေရးတို႔ကို ေမ်ွာ္မွန္းျပီး က်င္းပေပးခဲ႔ျခင္းျဖစ္တယ္လို႔  သိရပါတယ္။

 

 

Related News