ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ မိမိတုိ႕ရဲ႕ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ေတြကုိ သဘာ၀ေဘးေၾကာင္႕ထိခုိက္မႈေလ်ာ့ပါးနုိင္ေရးအတြက္ မုိးေလ၀သနွင္႕ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္တဲ႔ မုိးေလ၀သနွင္႕ဇလေဗဒခန္႔မွန္းခ်က္၊သတိေပးခ်က္မ်ားကုိ အေလးထားေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔ လုိအပ္တယ္လုိ႔ ပုိ႕ေဆာင္ေရးနွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္က မတ္လ၂၃ရက္ကေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ သဂၤဟဟုိတယ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ကမၻာမုိးေလ၀သေန႔ အခမ္းအနားမွာ ေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။မုိးေလ၀သဆုိတာလူတုိင္းနဲ႔သက္ဆုိင္ျပီး အေရးၾကီးပါတယ္။ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ခရီးသြားလာရာမွာ အႏၱရာယ္ကင္းေအာင္၊မိမိတုိရဲ႕စုိက္ပ်ိဳးသီးႏွံေတြ မပ်က္စီးမဆုံးရႈံးေစေရးတုိ႕အတြက္ မုိးေလ၀သနွင့္ဇလေဗဒခန္႔မွန္းခ်က္၊သတိေပးခ်က္မ်ားကုိ အေလးထားေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႕လိုအပ္ပါတယ္။ မုိးေလ၀သနွင္႕ ဇလ ေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန အေနနဲ႔  မုိးေလ၀သနွင့္ ဇလေဗဒခန္႔မွန္းခ်က္၊သတိေပးခ်က္မ်ားကုိ မွန္နုိင္သမွ် မွန္ေအာင္နဲ႔ တိက်နုိင္သမွ် တိက်ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျပီး အခ်ိန္မီသတင္းထုတ္ျပန္နုိင္ဖုိ႕အတြက္လည္း လုိအပ္တယ္လုိ႕ ပုိ႕ေဆာင္ေရးနွင္႕ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးကေျပာပါတယ္။

မုိးေလ၀သနွင့္ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန အေနနဲ႔လည္း မုိးေလ၀သနွင္႕ဇလေဗဒခန္႔မွန္းခ်က္၊သတိေပးခ်က္မ်ားကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ထုတ္ျပန္နုိင္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္နုိင္ငံအစုိးရရဲ႕ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈနဲ႔ မုိးေလ၀သ ေရဒါ (၃)လုံးကုိ ေက်ာက္ျဖဴ၊မႏၱေလးနဲ႔ရန္ကုန္ျမိဳ႕တို႔မွာ တည္ေဆာက္ထားျပီးျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ႔ မုိးေလ၀သအေျခအေနမ်ားကုိ အခ်ိန္နွင္႕တစ္ေျပးညီတုိင္းထြာ သိရွိနုိင္ေစေရးအတြက္ အလုိအေလ်ာက္ မုိးေလ၀သတုိင္းထြာေရးစနစ္မ်ားကုိ အဆင္႕ျမွင့္တင္တပ္ဆင္လ်က္ရွိတယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ ကမၻာမုိးေလ၀သေန႔အျဖစ္ နွစ္စဥ္မတ္လ၂၃ရက္ကုိ သတ္မွတ္ထားျပီး ၁၉၆၁ ခုနွစ္ကစတင္ကာ နွစ္စဥ္က်င္းပလာခဲ့ျပီး အခုနွစ္မွာေတာ႔(၅၉)နွစ္ျပည္႔ေျမာက္ခဲ႔ျပီလုိ႕ သိရပါတယ္။ ယခုလုိအခမ္းအနားကုိ ကမၻာမုိးေလ၀သအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အဖြဲ႕၀င္နုိင္ငံေပါင္း(၁၉၁)နုိင္ငံလုံးမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။

 

 

Related News