အခုလာမယ့္ မတ္လ(၃၁)ရက္မွာ က်င္းပမယ့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲရုံအသစ္ (၁၈)ရုံ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္မွာျဖစ္ၿပီး မဲရုံစုစုေပါင္း(၂၉၀၀)နီးပါးရွိမယ္လို႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရြး ေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခိုင္က ေျပာပါတယ္။ယခင္က စာသင္ေက်ာင္းေတြ၊ ဌာနဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦးေတြ စတဲ့ေနရာေတြမွာ မဲရုံအျဖစ္ သတ္မွတ္ လုပ္ေဆာင္တာမ်ားၿပီး မဲရုံအျဖစ္ သီးသန္႕ေဆာက္လုပ္ျဖစ္တာမရွိသေလာက္ နည္းပါးခဲ့တယ္လို႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခိုင္က ေျပာပါတယ္။ ဒီလိုေနရာေတြမွာ ဒီႏွစ္ေနရာမေပးႏိုင္ေတာ့တဲ့ အေျခအေနေတြေၾကာင့္ မဲရုံအသစ္ တည္ေဆာက္ရတာျဖစ္ၿပီး မဲရုံအသစ္(၁၈)ရုံတည္ေဆာက္မွာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ အသစ္တည္ေဆာက္ရမယ့္ မဲရုံေတြကိုေတာ့ ၀ါး၊ထရံ စတဲ့ ပစၥည္းေတြနဲ႕ယာယီတည္ေဆာက္မွာျဖစ္ၿပီး တစ္ရုံကို က်ပ္တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းခန္႕ ကုန္က်မယ္လို႕လည္း သိရပါတယ္။ ဒီမဲရုံေတြကို သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီေတြနဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြက ပူးေပါင္းေဆာက္လုပ္ၾကမွာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

မဲရုံအေရအတြက္အေနနဲ႕ ျပီးခဲ့တဲ့  (၂၀၁၄)ခုႏွစ္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲထက္ ဆယ္ဂဏာန္းေလာက္ပိုမ်ားၿပီး မဲရုံစုစုေပါင္း (၂၉၀၀)နီးပါရွိမယ္ လို႕ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခိုင္က ေျပာပါတယ္။ မဲေပးမႈအတိုင္းအတာအရ(၂၀၁၄)ခုႏွစ္က မဲရုံတစ္ရုံကို အမ်ားဆုံး(၂၀၀)ခန္႕သာ လာေရာက္မဲေပးၾကတာ ျဖစ္ၿပီး အခု(၂၀၁၉)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ့ မဲရုံတစ္ရုံကို မဲဆႏၵရွင္ဦးေရ (၅၀၀)ကေန(၁၅၀၀) အထိ မဲေပးႏိုင္ေအာင္ သတ္မွတ္စီစဥ္ထားေပမယ့္ အမ်ားဆုံး(၂၀၀၀)၀န္းက်င္ခန္႕ မဲေပးႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ထားတယ္လို႕လည္း သိရပါတယ္။

 

 

Related News