ရံုးဆင္းခ်ိန္ နဲ႔ ေစ်းပိတ္ခ်ိန္တိုက္ေနတဲ႔ လက္ရွိရန္ကုန္ကေစ်းေတြရဲ႕ ေရာင္းခ်ခ်ိန္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျပီး ညပိုင္းအထိ ဖြင္႔လွစ္ႏိုင္ေအာင္စီစဥ္ေနတယ္လို႕ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီထံက သိရပါတယ္။ရန္ကုန္က ေစ်းေတြထဲက အမ်ားစုကို ည(၈)နာရီေလာက္အထိ လ်ွပ္စစ္မီး အျပည္႔အစံုနဲ႔ အဆင္ေျပေျပ ဖြင္႔လွစ္ႏိုင္ဖို႕ စီစဥ္မွာျဖစ္တယ္လို႕ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္၀န္က ေျပာပါတယ္။ အစိုးရရံုးဆင္းခ်ိန္ဟာ ေစ်းပိတ္ခ်ိန္ျဖစ္ေနတာေၾကာင္႔ ေစ်း၀ယ္ယူသူေတြဘက္ကလည္း အဆင္မေျပမႈေတြရွိသလို ဆက္လက္ေရာင္းခ်လိုတဲ႔ ေစ်းသည္ေတြကလည္း ေစ်းရဲ႕အျပင္ဘက္ထြက္ေရာင္းမႈေတြရွိလာတယ္လို႕ ျမိဳ႕ေတာ္၀န္ကေျပာပါတယ္။ ဒီလို ညပိုင္းအထိေရာင္းခ်ႏိုင္ဖို႕ ပုဂၢလိကကို တင္ဒါေပးျပီး ေစ်းေတြကိုအဆင္႔ျမွင္႔တင္ ေျပာင္းလဲရမွာျဖစ္ကာ ဒီ႔အတြက္စတင္ေဆာင္ရြက္ေနျပီလို႔သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးက စီမံကိန္းေတြထည္႔သြင္းေဖာ္ျပထားတဲ႔ ရန္ကုန္စီမံကိန္းဘဏ္မွာလည္း ေစ်းေတြကို အဆင္႔ျမွင္႔တင္ဖို႕ တင္ဒါေခၚယူထားတာရွိပါတယ္။ တာေမြေစ်း၊ ပုဇြန္ေတာင္ေစ်း ၊ ေဘာက္ေထာ္ေစ်း ၊ လိႈင္ေစ်းအပါအ၀င္ ေစ်းေပါင္း(၂၇)ေစ်းအတြက္ တင္ဒါေခၚယူထားတာျဖစ္ျပီး ဒီလိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက ညပိုင္းအထိ ေရာင္းခ်ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႕ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကေျပာပါတယ္။ အစုိးရေစ်းေတြဟာ ပုဂၢလိကေစ်းေတြနဲ႔ ကြာျခားေနမႈကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖို႕ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ျပီး အစုိးရဘတ္ဂ်တ္ထက္ ပုဂၢလိကပါ၀င္မႈနဲ႕ အရင္းေက်ကာလသတ္မွတ္ျပီး ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၀က္ဆိုဒ္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ႔ စာရင္းေတြအရ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွာ ေစ်းေပါင္း (၁၇၈)ေစ်းရွိျပီး အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္မွာ (၅၂)ေစ်း ၊အေနာက္ပုိင္းခရိုင္မွာ (၂၅)ေစ်း ၊ ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္မွာ (၅၇)ေစ်း နဲ႕ ေတာင္ပိုင္းခရိုင္မွာ (၄၄)ေစ်းရွိပါတယ္။

 

 

 

 

Related News