လာမယ့္ ၃ လအတြင္း ရန္ကန္နဲ႔ မႏၲေလးမွာ အခမဲ့၀ိုင္ဖိုင္ဧရိယာ ၅၀ အထိတပ္ဆင္ ေပးသြားဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဒီအစီအစဥ္ကိုGlobal Technology Group ကတပ္ဆင္ေပးမွာျဖစ္ၿပီးပန္းၿခံေတြ၊ လူအသြားအလာမ်ားတဲ့ ေနရာေတြမွာ အဓိကတပ္ဆင္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

လက္ရွိမွာေတာ့ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာGlobal Technology Group ကတပ္ဆင္ေပးထားတဲ့ အခမဲ့၀ိုင္ဖိုင္ဧရိယာ (၂၀)ရွိေနၿပီး ဒီထဲမွာေရႊတိဂုံေစတီေတာ္အပါအ၀င္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္၊ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီး၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစ်းတို႔ ပါ၀င္ပါတယ္။လက္ရွိ အခမဲ့၀ိုင္ဖိုင္ဧရိယာေတြနဲ႔ ထပ္မံတပ္ဆင္မယ့္ဧရိယာေတြမွာ အင္တာနက္သံုးစြဲမႈကို အကန္႔အသတ္မရွိ သံုးႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး သံုးစြဲသူေတြအေနနဲ႕ မွ်တစြာအသံုးျပဳႏုိင္ဖုိ႔ကိုလည္း စီစဥ္ထား တယ္လို႔ သိရပါတယ္။အခုလုိFree Wifi  အျဖစ္ ထားရွိႏုိင္ဖုိ႔ကို သက္ဆုိင္ရာဌာနေတြနဲ႕ ညႇိႏႈိင္းမႈေတြျပဳလုပ္ေနၿပီ လို႔လည္း သိရပါတယ္။