ျမန္မာနုိင္ငံမွာ (၅)ၾကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ျပဳလုပ္တဲ႔ နုိင္ငံတကာနည္းပညာျပပြဲကုိ ေနျပည္ေတာ္ရိွျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗစ္ ရွင္းဗဟုိဌာန(၂) MICC-2မွာစက္တင္ဘာလ(၇)ရက္မွ (၉) ရက္အထိ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ နုိင္ငံတကာနည္းပညာျပပြဲကုိ အနာဂတ္မွာျမန္မာနုိင္ငံရဲ႕စက္မႈနဲ႔ နည္းပညာက႑ေတြဖြံ႕ျဖိဳး တုိးတက္ေရးကုိ ရည္ရႊယ္ျပဳလုပ္တာပါ။ ယခုျပပြဲေၾကာင့္ျပည္တြင္းကအလုပ္သမားေတြ၊အင္ဂ်င္နီယာေတြရဲ႕ အလုပ္လုပ္ကို္င္ နုိင္စြမ္းေတြျမင့္မားလာျပီး စက္မႈလုပ္ငန္းေတြမွာ သုေတသနနဲ႔ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ ေတြျပဳလုပ္နုိင္ဖုိ႔လည္းပါ၀င္တယ္လုိ႔ စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးကုိကုိလြင္က ေျပာပါတယ္။(၅)ၾကိမ္ေျမာက္နုိင္ငံတကာနည္းပညာျပပြဲဖြင့္ပြဲကုိ စက္တင္ဘာလ(၇)ရက္က က်င္းပခဲ႔ျပီး ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးေတြ၊ ဒုတိယ၀န္ၾကီးေတြ၊ ဌာနဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူေတြတက္ ေရာက္ခဲ႔ၾကပါတယ္။

(၅)ၾကိမ္ေျမာက္နုိင္ငံတကာနည္းပညာျပပြဲ မွာ ျပခန္းေပါင္း(၃၀)ေက်ာ္ပါ၀င္ျပီး ျပပြဲရက္မ်ားတြင္းမွာ ဥေရာပနုိင္ငံေတြက ပညာရွင္မ်ား လာေရာက္ျပီး အစားအေသာက္ ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔ ဂ်ပန္နုိင္ငံမွ ပညာရွင္မ်ားကလည္း စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ရာမွာ အေရးပါတဲ႔နည္းပညာေတြအေၾကာင္းကုိ ရွင္းလင္း သြားမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ အနာဂတ္မွာလူငယ္ေတြအေနနဲ႔ နည္းပညာဖန္တီးနုိင္စြမ္းေတြျမင့္မားလာေစဖုိ႔ရည္ရြယ္ျပီးကေနာင္ဆု စက္မႈနည္းပညာတီထြင္ဖန္တီးမႈစြမ္းရည္ျပိဳင္ပြဲၾကီးကုိ လည္းၿပပဲဲြမွာထည့္သြင္းထားတယ္လုိ႔ စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးကုိကုိလြင္ကေျပာပါတယ္။နုိင္ငံတကာနည္းပညာျပပြဲကုိ တစ္နွစ္ကိုနွစ္ၾကိမ္နႈန္းနဲ႔ (၂၀၁၆)ခုနွစ္က စတင္ ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး ယခင္ၿပပဲဲြေလးၾကိမ္ကုိ ရန္ကုန္မွာနွစ္ၾကိမ္နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္မွာနွစ္ၾကိမ္ ျပဳလုပ္ထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။