ေဒါပံုျမိဳ႕နယ္နဲ႕ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႕နယ္မွာ AMI စနစ္ကိုအမ်ားျပည္သူမ်ားတရား၀င္သံုးစြဲႏိုင္ဖို႕အတြက္ Application မိတ္ဆက္ပြဲကို ဧျပီလ(၂၃)ရက္က လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း ျမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္မန္ေနဂ်ာရံုး ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႕နယ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။Advanced Metering Infrastructure လို႕ေခၚတဲ့(AMI) Applicationစနစ္ဟာ အမ်ားျပည္သူေတြရဲ႕ လက္ကိုင္ဖုန္းကေနတစ္ဆင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈနဲ႕ ဓာတ္အားခက်သင့္ေငြနဲ႕ဓာတ္အားခေပးေဆာင္ႏိုင္တဲ့ စနစ္ကိုအသံုးျပဳႏိုင္ဖို႕အတြက္ မိတ္ဆက္ခဲ့တာပါ။ AMIစနစ္ဟာ မီတာခ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈေတြကိုလည္းၾကည့္ရႈႏိုင္သလို လအလိုက္သံုးစြဲထားတဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေတြကိုလည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားတယ္လို႕သိရပါတယ္။

ဒီစနစ္အသံုးျပဳတဲ့အခါမွာလည္း လက္ကိုင္ဖုန္းရဲ႕ Play Store ကေန Download ျပဳလုပ္ျပီး အသံုးျပဳႏိုင္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ဒီစနစ္ကို အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႕အတြက္ Ever Meter ကုမၸဏီအေနနဲ႕ ျပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၇)ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လကတည္းက ျမိဳ႕နယ္ျခင္း မတူတဲ့ Piolot Project အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ဒီစနစ္ထဲမွာ ေရမီတာကိုလည္း  အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ Application ေရးဆြဲေပးထားတယ္လို႕သိရပါတယ္။ ဒီစနစ္ကို သံုးစြဲတဲ့ အမ်ားျပည္သူေတြအေနနဲ႕ မီတာဖတ္တာေတြနဲ႕ မီတာရံုးေတြမွာ မီတာခ ေပးေဆာင္ရတာေတြလည္း သက္သာသြားမယ္လို႕သိရပါတယ္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစြဲသူဦးေရ (၁၃)သိန္း(၇)ေသာင္းရွိျပီး ဒီထဲကမွ ေဒါပံုျမိဳ႕နယ္နဲ႕ ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႕နယ္ရဲ႕ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစြဲသူ (၃၅၀၀၀) ခြဲကိုသာ AMI စနစ္အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ Piolot Projectအေနနဲ႕ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသးတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း က်န္ရွိေနတဲ့ျမိဳ႕နယ္ေတြကို (AMI)စနစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႕ AMI မီတာပံုးေတြပါ ႏွစ္အလိုက္လဲလွယ္ေပးသြားမယ္လို႕သိရပါတယ္။