မိုဘိုင္းဖုန္းဟန္းဆက္နဲ႔ဆက္စပ္ပစၥည္းေရာင္းခ်ျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို႔အတြက္ဟန္းဆက္ႏွင့္ ေငြရေျပစာမ်ား အေပၚမွာ အခြန္အမွတ္တံဆိပ္ကပ္ႏွိပ္ေရာင္းခ်ရမယ္လို႔ ဇူလိုင္လ(၁၁)ရက္မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(MRCCI)မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ရွင္းလင္းပြဲက သိရပါတယ္။ ဟန္းဆက္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားတင္သြင္းျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေဆာင္ရြက္သူေတြအေနနဲ႔ ကုန္စည္တင္သြင္းျခင္း၊ ကုန္သြယ္မႈေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈေဆာင္ရြက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔အက်ံဳးဝင္တဲ့အတြက္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္က်သင့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ ဟန္းဆက္နဲ႔ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူ ေရာင္းခ်ျခင္းနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေဆာင္ရြက္တဲ့လုပ္ငန္းေတြက ဝယ္ယူသူကိုထုတ္ေပးတဲ့ေျပစာေပၚမွာ အခြန္ေပးေဆာင္ၿပီးေၾကာင္း အေထာက္ အထားျဖစ္တဲ့အခြန္္အမွတ္တံဆိပ္ကပ္ႏွိပ္ေရာင္းခ်ေစျခင္း အစီအစဥ္ကိုၿပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လ(၆)ရက္က စတင္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕တင္ျပခ်က္အရ ဟန္းဆက္ေတြေပၚမွာ အခြန္အမွတ္တံဆိပ္ကပ္ႏွိပ္ေရာင္းခ်ေစျခင္းကို ဇူလိုင္လ(၁)ရက္က စတင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ဟန္းဆက္ေတြေပၚမွာအခြန္အမွတ္တံဆိပ္ကပ္ႏွိပ္ေရာင္းခ်တာကို တင္သြင္းသူလုပ္ငန္းရွင္ေတြက တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမွာပါ။

ဟန္းဆက္နဲ႔ဆက္စပ္ပစၥည္းေရာင္းခ်တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ ေရာင္းခ်တာဒါမွမဟုတ္၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးတာေတြကိုက်သင့္ တန္ဖိုးရဲ႕ (၅)ရာခိုင္ႏႈန္းနဲညီမွ်တဲ့အခြန္အမွတ္တံဆိပ္ကိုေျပစာေပၚမွာကပ္ႏွိပ္ထားၿပီး က်သင့္တန္ဖိုးနဲ႔အတူ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ကို တစ္ပါတည္းေကာက္ခံရမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ အခြန္အမွတ္တံဆိပ္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္အခြန္ ဦးစီးဌာနမွဴးရံုေတြမွာထုတ္ယူရမွာျဖစ္ၿပီး ဟန္းဆက္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေဆာင္ရြက္တာေတြမွာ အခြန္အမွတ္တံဆိပ္မကပ္ပါက ေနာက္ပိုင္းမွာ အေရးယူမႈေတြရွိလာမွာပါ။ အခြန္အမွတ္ တံဆိပ္ထုတ္ေပး ရာမွာ ကုဒ္နဲ႔မွတ္တမ္းထည့္သြင္းထားရွိထားတာေၾကာင့္အခြန္တံဆိပ္ေတြကို လႊဲေျပာင္းသံုးစြဲခြင့္ရရွိမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ သိရပါတယ္။မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဟန္းဆက္နဲ႔ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူေရာင္းခ်ျခင္းနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေဆာင္ရြက္ အခြန္အမွတ္ တံဆိပ္ ကပ္ႏွိပ္ေရာင္းခ်ေစျခင္း အစီအစဥ္စတင္ၿပီး(၁)လအတြင္းဖုန္းဆိုင္ေပါင္း(၆၀၀)ေက်ာ္ကို အခြန္အမွတ္တံဆိပ္သိန္း (၇၀၀၀)ေက်ာ္ဖိုး ျဖန္႔ေဝထားၿပီးေပးသြင္းေငြသိန္းက်ပ္(၄၀၀၀)နီးပါး ရရွိထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။