ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္ အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံေက်ာင္းမွာ ဇူလိုင္လ(၁၆)ရက္က ကၽြမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာစြမ္းရည္ျပိဳင္ပြဲႏွင့္ Innovation ျပိဳင္ပြဲေတြ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ကၽြမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာစြမ္းရည္ျပိဳင္ပြဲႏွင့္ Innovation ျပိဳင္ပြဲကို ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ နည္းပညာသက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနက ဦးစီးက်င္းတာပါ။ဇူလိုင္လ (၁၅)ရက္မွာ က်ေရာက္တဲ့ World Youth Skill Day အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြးပညာကို သင္ၾကားေနတဲ့ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူေတြအတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာစြမ္းရည္ျပိဳင္ပြဲ ႏွင့္ Innovation ျပိဳင္ပြဲေတြကို က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရပ္ေတြကို ျပည္သူေတြသိရိွႏိုင္ေစရန္ ၊ ေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူေတြအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းေတြ ပိုမိုရရိွေစရန္နဲ႕ ကၽြမ္းက်င္မႈ စြမ္းရည္မ်ားတိုးတက္လာေစရန္၊ အဖြဲ႕အလိုက္ လုပ္ေဆာင္တတ္ေစရန္၊ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြကိုယ္တုိင္ ပေရာဂ်က္ေတြကို တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္ေစရန္ စတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ အခုလိုျပိဳင္ပြဲေတြကို ျပဳလုပ္ေပးတာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

ကၽြမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာစြမ္းရည္ျပိဳင္ပြဲႏွင့္ Innovation ျပိဳင္ပြဲ ဒုတိယေန႕မွာေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာရိွတဲ့ နည္းပညာေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူေတြ ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးထားတဲ့ ပေရာဂ်က္ေတြနဲ႕ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ကၽြမ္းက်င္မႈျပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ အုုတ္စီနည္း ၊ ဂေဟဆက္ျခင္း၊ စက္ပိုင္းဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္စြာကိုင္တြယ္ႏိုင္မႈ စတာေတြကို ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အခုလို ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူေတြကို နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာေတြကို ျပိဳင္ပြဲေတြျပဳလုပ္ေပးတဲ့အတြက္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္ျပီး နည္းပညာပိုင္းေတြကို ဖလွယ္ႏိုင္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ကၽြမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာစြမ္းရည္ျပိဳင္ပြဲႏွင့္ Innovation ျပိဳင္ပြဲကို ဇူလုိင္လ (၁၅)ရက္ႏွင့္ (၁၆)ရက္ နွစ္ရက္ၾကာက်င္းပခဲ့တာျဖစ္ျပီး ဆုရရွိသူေတြကုိ ပထမ၊ဒုတိယ၊တတိယဆုေတြခ်ီးျမွင့္သြားမွာျဖစ္ျပီး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္တဲ့ေက်ာင္းမ်ားကိုလည္း ဆုေၾကးေငြေတြ ခ်ီးျမွင့္ေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။