ျပည္တြင္းက တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ခ်င္တဲ႔လူငယ္ေတြ ၊ မတူကြဲျပားတဲ႔  စြန္႔ဦးတီထြင္တာေတြ ဖန္တီးခ်င္သူေတြအတြက္ လိုအပ္ေနတဲ႔ ဆံုခ်က္ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ Yangon Innovation Centre ကို ဇူလိုင္(၁၇)ရက္က ဖြင္႔လွစ္လိုက္ျပီျဖစ္ပါတယ္။Yangon Innovation Centre ဟာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းနဲ႕ ကမ္းနားလမ္းေထာင္႕ နန္းသီတာဆိပ္ကမ္းေဘး ၊ က်န္းမာေရးဆိပ္ကမ္း၀န္းေနရာမွာ ရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ အစီအစဥ္နဲ႔ ဆြစ္ဇာလန္အေျခစိုက္ SeedStar ကုမၸဏီက တာ၀န္ယူအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္တြင္းရဲ႕ ပထမဆံုး Yangon Innovation Centre ကို ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ တက္ေရာက္ဖြင္႔လွစ္ေပးခဲ႔ျပီး ၀န္ၾကီးဌာနအလိုက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးေတြ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕၀င္ေတြ ၊ နယ္ပယ္အလိုက္လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ လူငယ္ေတြတက္ေရာက္ခဲ႔ၾကပါတယ္။ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနတဲ႔ နည္းပညာကိုစိတ္၀င္စားတဲ႔ လူငယ္ေတြ ၊ ဖန္တီးမႈေတြလုပ္ေဆာင္ခ်င္ေပမယ္႔ ေနရာတစ္ခုလိုအပ္ေနသူေတြအတြက္ အေရးပါတဲ႔စုရပ္တစ္ခုျဖစ္လာမွာျဖစ္သလို ၊ နည္းပညာ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြအတြက္ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာဖလွယ္မႈေတြ ၊ အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ္႔ ေနရာတစ္ခုျဖစ္လာဖို႕ ေမ်ွာ္မွန္းထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။

Yangon Innovation Centre ဖြင္႔ပြဲအျပီးမွာေတာ႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အေနနဲ႕ ႏိုင္ငံတကာ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈျပိဳင္ပြဲေတြမွာ ေအာင္ျမင္မႈရခဲ႔တဲ႔ လူငယ္ေတြရဲ႕ထုတ္ကုန္ေတြကို လုိက္လံၾကည္႔ရႈအားေပးခဲ႔ပါတယ္။ Yangon Innovation Centre မွာ ဇူလိုင္(၁၇)ရက္နဲ႕ (၁၈)ရက္ ႏွစ္ရက္တာမွာ နည္းပညာနဲ႕ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ေတြကိုလည္း ျပသထားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစင္တာကေန ႏွစ္စဥ္လူငယ္စြန္႔ဦးတီထြင္သူေတြ ေမြးထုတ္ေပးဖို႕ရည္မွန္းထားတာျဖစ္ျပီး ဒီလူငယ္ေတြရဲ႕ တီထြင္စဥ္းစားမႈေတြကေန ႏိုင္ငံရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြအေပၚ နည္းပညာပိုင္းအရ ျပန္လည္အေထာက္အကူ ေပးႏိုင္ဖု႔ိရည္ရြယ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

Yangon Innovation Centre အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔က ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီလ(၅)ရက္မွာ တင္ဒါေခၚယူခဲ႔တာျဖစ္ျပီး ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႔အစည္း(၆)ဖြဲ႔ ထဲက SeedStar ကုမၸဏီကလုပ္ကိုင္ခြင္႔ရခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ စတုရန္းေပ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိတဲ႔ ဒီစင္တာအေဆာက္အဦအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၂) သိန္းခြဲကုန္က် ခဲ႔တာျဖစ္ျပီး B.O.T စနစ္နဲ႔ (၅)ႏွစ္လုပ္ကိုင္ခြင္႔ျပဳထားတာျဖစ္ပါတယ္။