အထက္ျမန္မာျပည္တကၠသိုလ္ေပါင္းစံုစစ္တုရင္ၿပိဳင္ပြဲကိုၾသဂုတ္လ(၁၈)ရက္ကစတင္ၿပီး မႏၱေလးၿမိဳ႕ ရတနာပံုတကၠသိုလ္မွာ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ အခုျပဳလုပ္တဲ့အထက္ျမန္မာျပည္ တကၠသိုလ္ေပါင္းစံု စစ္တုရင္ဖိတ္ေခၚၿပိဳင္ပြဲကို ရတနာပံုတကၠသိုလ္ စစ္တုရင္ကလပ္ကဦးေဆာင္ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ တကၠသိုလ္ေပါင္းစံု စစ္တုရင္ၿပိဳင္ဖိတ္ေခၚၿပိဳင္ပြဲ ျပလုပ္တာဟာ စစ္တုရင္အားကစားနည္းကိုပိုမိုသိရွိလာရန္နဲ႔ တကၠသိုလ္လူငယ္ေတြ စိတ္ဝင္တစားပါဝင္လာၾကဖို႔ရည္ရြယ္ၿပီး ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ စစ္တုရင္ကလပ္ဥကၠ႒က ေျပာပါတယ္။

အခုျပဳလုပ္တဲ့ စစ္တုရင္ၿပိဳင္ပြဲကို အထက္ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ တကၱသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္ ၁၂ ခုက ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ (၁၁၉)ဦး လာေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကတယ္လို႔သိရပါတယ္။ မႏၱေလး၊ ေတာင္ႀကီး၊ လားရိႈး၊ စစ္ကိုင္း၊ ေရႊဘို၊ မေကြးၿမိဳ႕ေတြမွာရွိတဲ့ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကတယ္ လို႔သိရပါတယ္။ ဒီစစ္တုရင္ၿပိဳင္ပြဲကို ၿပိဳင္ပြဲ(၇)ခ်ီ ဆြစ္စနစ္နဲ႔ က်င္းပမွာျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးခ်င္း နဲ႔ အသင္းလိုက္ၿပိဳင္ပြဲေတြယွဥ္ၿပိဳင္သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ အခုျပဳလုပ္တဲ့ အထက္ျမန္မာျပည္တကၠသိုလ္ေပါင္းစံုစစ္တုရင္ၿပိဳင္ပြဲကို ၾသဂုတ္လ (၁၈)ရက္မွ (၂၁)ရက္အထိ (၄)ရက္ၾကာ ရတနာပံုတကၠသိုလ္(မႏၱေလး)မွာျပဳလုပ္က်င္းပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆုေတြအေနနဲ႔ အသင္းလိုက္ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ နဲ႔ က်ား၊ မ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယဆုေတြေပးအပ္သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

 

 

 

Related News