၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္နွစ္ မွာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ေဘာ္လီေဘာဆပ္ေကာ္မတီမွ ၾကီးမႈဳးျပီး အေဆာင္လိုက္ ၊ဘာသာရပ္ေပါင္းစုံ ေဘာ္လီေဘာျပိဳင္ပဲြ ဗိုလ္လုပဲြနွင္႔ဆုခ်ီးျမွင္႔ပဲြ အခမ္းအနားကို ၾသဂုတ္လ(၂၁)ရက္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္  အပန္းေျဖရိပ္သာ RC မွာ ျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ဒီျပိဳင္ပဲြကုိၾသဂုတ္လ(၁၇)ရက္ကစတင္က်င္းပခဲ႔တာျဖစ္ျပီး အမ်ိဳးသားအသင္း(၇)သင္းနဲ႔အမ်ိဳးသမီးအသင္း(၄)သင္းက ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳ္င္ခဲ႔ တာျဖစ္ပါတယ္။ 

အမ်ိဳးသားအသင္း (၇)သင္းထဲမွ ULB၊  ဘူမိ၊ သခ်ာၤ၊ ရူပ (၄)သင္းကဗိုလ္လုပဲြကိုတက္ေရာက္ခဲ႔ျပီး အမ်ိဳးသမီးအသင္းမွာေတာ့ညႊန္ေပါင္း၊သတၱေဗဒ၊ေရႊဘို၊ဒဂံုေဆာင္က(၄)သင္းလံုး ဗိုလ္လုပဲြကိုတက္ေရာက္ခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလိုျပင္ပမွာသာမက ေက်ာင္းတြင္းအားကစား ေတြျပဳလုပ္ရတာက မ်ိဳးဆက္သစ္လူ ငယ္ေတြေပၚေပါက္လာဖို႔၊ေက်ာင္းဂုဏ္ေဆာင္နိုင္ေသာကစားသမားမ်ား ေမြးထုတ္ေပးနိုင္ဖို႔၊ေက်ာင္းေပါင္း စံုအာဆီယံဂိမ္း ျပိဳင္ပဲြေတြမွာ ၀င္ေရာက္ယဥ္ျပိဳႈင္နိုင္ဖို႔ရည္ရြယ္ျပီး နွစ္စဥ္ျပိဳင္ပဲြေတြျပဳ လုပ္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ဆုရရွိတဲ႔အမ်ိဳးသားအသင္း မွာ ပထမဆု -သခ်ာၤ၊ ဒုတိယဆု-ရူပ၊ တတိယဆု- ဘူမိ မွ ရရွိျပီး  အမ်ိဳးသမီးအသင္း မွ ပထမဆု-သတၱေဗဒ၊ ဒုတိယဆု-ညႊန္႔ေပါင္း၊ တတိယဆု- ေရႊဘုိေဆာင္ ကရရွိခဲ႔ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ဆုေပးပဲြမွာ တဦးခ်င္းဆုမ်ားျဖစ္တဲ႔စေပးေဘာ၊ ဆယ္မ၊ ပင္႔ေထာင္၊နဲ႔ ပဲြစဥ္တေလ်ာက္အေကာင္းဆံုးဆု ေတြကို အမ်ိဳးသား(၅)ဦးနဲ႔အမ်ိဳးသမီး (၅)ဦးကိုလည္းေပအပ္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပဲြကိုဆရာမ်ားသမဂၢအဖဲြ႔၊ ေဘာ္လီေလေဘာဆပ္ေကာ္မတီ၊နဲ႔ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ တက္ ေရာက္ခဲ႔ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News