က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အားကစားႏွင့္ကာယပညာဦးစီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံစက္ဘီးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔ပူးေပါင္းက်င္းပတဲ့ လူထုစက္ဘီးစီးပြဲအခမ္းအနားကိုၾသဂုတ္လ (၂၆) ရက္က သန္လ်င္ျမိဳ႔နယ္ Star City မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ လူထုစက္ဘီးစီးပြဲအခမ္းအနားကို ျပဳလုပ္တာက လူႀကီး လူငယ္မေရြးအားကစားကိုစိတ္၀င္စားလာၿပီး စက္ဘီးစီးအား ကစားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔၊စက္ဘီးစီးျခင္းျဖင့္က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္လာေစဖို႔နဲ႔ စက္ဘီးစီးနင္းသူမ်ားျပားလာေစဖို႔ရည္ရြယ္ ၿပီး (၁) လတစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့တာဟာအခုဆိုရင္ (၂၇) ႀကိမ္ေျမာက္ရိွၿပီျဖစ္ပါတယ္။လူထုစုေပါင္းစက္ဘီးစီးပဲြကို အေရွ႔ပိုင္းခရိုင္၊ အေနာက္ပိုင္းခရိုင္၊ ေတာင္ပိုင္းခရိုင္၊ ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္ တို႔က ကစားသမား (၆၀၀)နီးပါး ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ 

မနက္(6)နာရီ မွာ  Star City ေရွ႔ ကေနွ စတာထြက္ျပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းလမ္းကေန က်ိဳက္ေခါက္ဘုရား၊ က်ိဳက္ေခါက္ဘုရားမွStarCityသန္လ်င္ကဂိတ္ျပန္၀င္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ လူထုစုေပါင္းစက္ဘီးစီးပဲြကို တလ(၁)ၾကိမ္ျပဳလုပ္ေပးတာျဖစ္ျပီး လာမယ္႔ စက္တင္ဘာလ(၂၉)ရက္ေန႔မွာ ေက်ာင္းေပါင္းစံုစက္ဘီးစီးျပိဳင္ပဲြကို က်ိဳကၠဆံအားကစားကြင္းမွာျပဳလုပ္မယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News