မီတာ (၂၀၀) အမ်ဳိးသားနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးခ်င္းျပိဳင္ပြဲ ေတြမွာ ျမန္မာေျပးခုန္ပစ္ကစားသမားေတြအေနနဲ႔ ေနာက္ဆံုးမွသာပန္း၀င္ႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဗိုလ္လုပြဲနဲ႔လြဲေခ်ာ္ခဲ့ ရပါတယ္။ဒီကေန႔မနက္ပိုင္းမွာယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့တဲ့ အာဆီယံတကၠသိုလ္မ်ားအားကစားျပိဳင္ပြဲ၊ ေျပးခုန္ပစ္ျပိဳင္ပြဲရဲ႕ မီတာ (၂၀၀) အမ်ဳိးသားနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးခ်င္းျပိဳင္ပြဲ ေတြမွာ ျမန္မာေျပးခုန္ပစ္ကစားသမားေတြအေနနဲ႔ ေနာက္ဆံုးမွသာ ပန္း၀င္ႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဗိုလ္လုပြဲနဲ႔လြဲေခ်ာ္ခဲ့ရတာပါ။ ျမန္မာေျပးခုန္ပစ္ကစားသမားေတြဟာ ဒီျပိဳင္ပြဲကသူတို႔ရဲ႕ ပထမဆံုးႏုိင္ငံတကာျပိဳင္ပြဲျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္ပကစားသမားေတြနဲ႔ယွဥ္ျပိဳင္တဲ့အခါမွာ ခက္ခဲမႈေတြရွိတယ္လုိ႔ ေျပာျပထားပါတယ္။ ဒီျပိဳင္ပြဲအမ်ဳိးအစားမွာ အမ်ဳိးသားျပိဳင္ပြဲမွာ ႏိုင္ငံ (၅) ႏိုင္ငံမွ ကစားသမား (၁၀) ဦး၊ အမ်ဳိးသမီးျပိဳင္ပြဲမွာ ႏိုင္ငံ (၅) ႏိုင္ငံမွ ကစားသမား (၁၀) ဦးစီပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ၾကျပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံက ကစားသမား (၄) ဦးအထိပါ၀င္ယွဥ္ ျပိဳင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အာဆီယံတကၠသိုလ္မ်ားအားကစားျပိဳင္ပြဲမွာ ေျပးခုန္ပစ္အားကစားနည္းကို ဒီဇင္ဘာလ (၁၃) ရက္ကစတင္ က်င္းပခဲ့ျပီး၊ ျမန္မာေျပးခုန္ပစ္အသင္းက လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေငြတံဆိပ္ဆု (၁) ခုနဲ႔ ေၾကးတံဆိပ္ဆု (၂) ခုတုိ႔ ကိုရယူထားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

 

 

 

Related News