အိမ္႐ွင္အျဖစ္လက္ခံက်င္းပေနတဲ့ (၂၀၁၈) အာဆီယံတကၠသုိလ္မ်ားအားကစားၿပိဳင္ပဲြ ေလွေလွာ္အားကစား နည္းကုိ ၿပိဳင္ပဲြအမ်ိဳးအစား(၁၀)မ်ိဳးနဲ႔ က်င္းပေနတာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးအသင္းက ၿပိဳင္ပဲြရဲ႕ ဒုတိယေျမာက္ ေန႔မွာေ႐ႊတံဆိပ္ဆု ရ႐ွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္အားကစားအဖဲြ႕မွ ဆက္လက္တင္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးအသင္းဟာ ဒီဇင္ဘာလ(၁၄)ရက္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ အာဆီယံတကၠသိုလ္မ်ားအားကစားၿပိဳင္ပြဲ ေလွေလွာ္ အားကစားနည္းရဲ႕ အမ်ိဳးသမီးမီတာ (၁၀၀၀) ၁၀တက္ေလွာ္ ႐ုိးရာေလွေလွာ္ၿပိဳင္ပြဲမွာ ေလွေလွာ္အား ကစားနည္းအတြက္ ဒုတိယေျမာက္ ေရႊတံဆိပ္ဆုကို ရယူေပးခဲ့တာပါ။

ျမန္မာအသင္းဟာ ဒီၿပိဳင္ပြဲမွာ စံခ်ိန္(၅)မိနစ္ (၄)စကၠန္႔နဲ႔ ပထမေနရာကေန ပန္းဝင္ကာ ေရႊတံဆိပ္ဆုကိုရ႐ွိခဲ့ တာျဖစ္ၿပီး ထိုင္းအသင္းက စံခ်ိန္ ၅မိနစ္ ၈စကၠန္႔နဲ႔ ေငြတံဆိပ္၊ စင္ကာပူအသင္းက စံခ်ိန္၅မိနစ္ ၁၅စကၠန္႔ နဲ႔ ေၾကးတံဆိပ္ဆုကို ရ႐ွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။  အာဆီယံတကၠသိုလ္မ်ားအားကစားၿပိဳင္ပြဲမွာ ေလွေလွာ္အားကစားနည္းကေန ေရႊတံဆိပ္(၁၆)ခုထိ ခ်ီးျမင့္ သြားမွာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာေလွေလွာ္အသင္းက ဒီဇင္ဘာလ၁၄ရက္ေန႔ ၿပိဳင္ပြဲေတြအၿပီးထိ ေရႊတံဆိပ္ ၂ခု၊ ေငြတံဆိပ္၂ခု ရ႐ွိထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

Related News