ျမန္မာနိုင္ငံစားပြဲတင္တင္းနစ္အဖြဲ႕ခ်ဴပ္ကေတာ႔ 2018 AUG ျပိဳင္ပြဲျပိးကတည္းက စားပြဲတင္တင္းနစ္ကစားနည္း   ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္အတြက္ မ်ဴိးဆက္သစ္ကစားသမားေတြကို ရွာေဖြျပီးေလ႔က်င္႔ေပးေနျပီလည္းျဖစ္ပါတယ္။      ျမန္မာနိုင္ငံစားပြဲတင္တင္းနစ္အဖြဲ႕ခ်ဴပ္ကေတာ႔ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားနဲ႔ေ၀းကြာေနတဲ႔ စားပြဲတင္တင္းနစ္ကစားနည္း   ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္အတြက္ အခုကတည္းကမ်ဴိးဆက္သစ္ကစားသမားေတြကို ရွာေဖြျပီးေလ႔က်င္႔ေပးေနတာ   လည္းျဖစ္ပါတယ္။အခု မ်ဴိးဆက္သစ္ကစားသမားေတြက ျမန္မာနိုင္ငံအနွံအျပားမွာရွိတဲ႔ လူငယ္ကစားသမားေတြ    ျဖစ္ျပီး အသက္ (၁၁)ႏွစ္အရြယ္သာရွိေသးတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာနိုင္ငံစားပြဲတင္တင္းနစ္အဖြဲ႔ခ်ဴပ္က တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အဆိုပါကစားသမားေတြကို ေက်ာင္းထားေပးမည္႔အျပင္ ေနေရးထိုင္ေရးနဲ႔ စားေရးေသာက္   ေရးကိုလည္း တာ၀န္ယူသြားျပီး စားပြဲတင္တင္းနစ္အဖြဲ႕ခ်ဴပ္မွာ တစ္ပါတ္ကို (၆)ရက္ေလ႔က်င္႔ေပးသြားမယ္လို႔   လည္းသိရပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံစားပြဲတင္တင္းနစ္အဖြဲ႕ခ်ဴပ္ကေတာ႔ မ်ဴိးဆက္သစ္ကစားသမားေတြကိုေလ႔က်င္႔ေပးသြားမည္႔အျပင္    အခုေႏြရာသီမွာလည္း စားပြဲတင္တင္းနစ္ကစားနည္းအတြက္ ေႏြရာသီသင္တန္းဖြင္႔လွစ္ေပးသြားမ်ာျဖစ္ျပီး သင္  တန္းေၾကးေပးစရာမလိုဘဲ အခမဲ႔သတ္မွတ္ေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။စားပြဲတင္တင္းနစ္ကစား   နည္းကို အေျခခံမွစတင္ကာ သင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္ျပီး အသက္အရြယ္ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိပဲ မည္သူမဆိုလာ  ေရာက္သင္ၾကားနိုင္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။အခုေႏြရာသီစားပြဲတင္တင္းနစ္ကစားနည္းသင္တန္းကိုမတ္လ(၁၁)ရက္မွဧျပီလ(၆)ရက္ထိအမ်ဴိးသားေရကူးကန္၀င္းမွာရွိတဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံစားပြဲတင္တင္းနစ္အဖြဲ႕ခ်ဴပ္မွာ သင္ၾကားေပးသြားမယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

 

 

Related News