ရန္ကုန္တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္အတြင္းဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ Wall Climbing (နံရံတြယ္တက္အားကစားနည္း)ကို ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ စိတ္ပါ၀င္စားမႈ နည္းပါးေနေသးတယ္လို႔ Yangon Zoo Zip Line  Adventure Unitက တာ၀န္ရိွသူကေျပာပါတယ္။ရန္ကုန္တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္အတြင္းမွာ နံရံတြယ္တက္အားကစားနည္းကို ေတာင္တက္တာကို ၀ါသနာပါတဲ့ ကစားသမားေတြနဲ႕လူငယ္ေတြအတြက္ အဓိကရည္ရြယ္ျပီးဖြင့္လွစ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရိွအခ်ိန္မွာေတာ့ မိုးတြင္းကာလ ေရာက္ရိွေနတာေၾကာင့္ နံရံတြယ္တက္ကစားနည္းကုိ လာေရာက္ကစားတဲ့ျပည္သူေတြ နည္းပါးေနသလို အဆိုပါကစားနည္းကို သိရိွသူေတြ နည္းပါးေနေသးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

နံရံတြယ္တက္အားကစားနည္းက အျမင့္ေပ(၅၀)ရွိျပီး အသက္(၅)ႏွစ္နဲ႕ အထက္၊ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေပါင္(၉၀)ကေန (၂၅၀)အတြင္းရွိသူေတြ ကစားႏိုင္ျပီး တစ္ႀကိမ္လ်င္ (၃)ေခါက္ ေဆာ့ကစားနိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ နံရံတြယ္တက္အားကစားနည္းကို အရိုးပြေရာဂါရိွသူေတြ၊ အရိုးၾကြပ္ဆတ္ ေရာဂါရိွသူေတြနဲ႔ ခါးနာေရာဂါရိွသူေတြကေတာ့ ဒီကစားနည္းကို မကစားသင့္ဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ နံရံတြယ္တက္အားကစားနည္းကို ကစားတဲ့ျပည္သူေတြ လံုျခံဳမႈအပိုင္းကိုလည္း အဓိကထားျပီး လုပ္ေဆာင္ထားတဲ့အတြက္ ကစားတဲ့ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ စိတ္ခ်အဆင္ေျပမႈရိွတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ရန္ကုန္တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္အတြင္းကို လာေရာက္လည္ပတ္တဲ့ ျပည္သူေတြ မ်ားျပားလာေစဖို႔အတြက္ နံရံတြယ္တက္အားကစားနည္း ၊ Zip Line ကစားနည္း၊ အျမင့္မွ ခုန္ခ်တဲ့ အားကစားနည္းနဲ႔ သစ္ပင္တြယ္တက္ကစားနည္းတို႔ကိုပါ  ထည့္သြင္းဖြင့္လွစ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News