ယမန္ေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၁း၃၀)နာရီ အခ်ိန္ တိုင္းထြာခ်က္မ်ားအရ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေနာက္ အလယ္ ပိုင္းႏွင့္ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိတဲ့ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္ ေတာင္ပိုင္းတို႔မွာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္းဟာ ဆက္လက္ တည္ရွိေနပါတယ္။ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္ လယ္ေအာ္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတို႔မွာ  တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းေနၿပီး၊ က်န္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွာ  တိမ္အသင့္အတင့္မွ တိမ္ထူထပ္ေနပါတယ္။ 
 
ဒီကေန႔ညေနအထိခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔မွာ ေနရာက်ဲက်ဲႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒ သႀကီး၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ ပိုင္း)၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္နဲ႕ ကရင္ျပည္နယ္တို႔မွာ ေနရာကြက္က်ား မိုးထစ္ခ်ဳန္း႐ြာပါမယ္။ က်န္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔မွာ  တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းပါမယ္။ 
 
ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွာ လႈိင္းအသင့္အတင့္ရွိပါမယ္။ လႈိင္းအျမင့္မွာ ျမန္မာ့ ကမ္း႐ိုးတန္း တစ္ေလၽွာက္မွာ  (၅)ေပမွ (၇)ေပခန္႔ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္(၂)ရက္အတြက္ခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္ နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)၊ ခ်င္းျပည္နယ္နဲ႕  ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေနရာက်ဲက်ဲ မိုးထစ္ခ်ဳန္း ႐ြာပါမယ္။ ေနျပည္ေတာ္နဲ႔အနီးတစ္၀ိုက္အတြက္ ဒီကေန႔ညေနအထိ ေနရာကြက္က်ား မိုးထစ္ခ်ဳန္း ရြာဖြယ္ရာရွိပါတယ္။
 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နဲ႔အနီးတစ္၀ိုက္အတြက္ ဒီကေန႔ညေနအထိ ခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ ေနရာကြက္က်ားမိုးထစ္ခ်ဳန္းရြာပါမယ္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕နဲ႔အနီးတစ္၀ိုက္အတြက္  ဒီကေန႔ညေနအထိ ခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ တိမ္အသင့္အတင့္ျဖစ္ထြန္းပါမယ္။
 
 
 

Related News