အေၾကာင္းအရာ: 

ကားၾကီးဆိုလည္း မိတ္ကပ္ဆံပင္က ကိုယ္လည္းမလုပ္တတ္ေတာ့ မိတ္ကပ္ပညာ႐ွင္ေတြနဲ႔လုပ္ရေတာ့ ကိုယ့္ actor ေၾကးထဲကေန ကုန္ျပန္တာေပါ့ .. အားလံုးအနုပညာသမားတိုင္းရဲ႔ ရင္ထဲကစိတ္က ပီျပင္ခ်င္တယ္ စြမ္းစြမ္းတမံလုပ္ခ်င္တယ္ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္ရတဲ့ actor ေၾကးေလးနဲ႔ မွ်တျပီး လုပ္ရတာေပါ့.....