အေၾကာင္းအရာ: 

အကယ္ဒမီဆိုတာ အရမ္းလိုခ်င္ခဲ့တဲ့ဆုပါ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အစ္မအေဖကဇာတ္ပို႔ အစ္မအေဖက အရမ္း၀ါတနာပါတယ္ အစ္မအေဖက သူ မျဖစ္ခဲ့တာေလးေတြကို အစ္မအေပၚမွာ အရမ္း ျဖစ္ေစခ်င္တယ္...