အေၾကာင္းအရာ: 

ဦးမ်ိဳးကို ရာဇ၀င္႐ိုင္းသူမ်ား ဇာတ္ကားမ႐ိုက္ခင္ေမးခဲ့တဲ့ စကားတစ္ခုက သမီးစိတ္ထားက နူးညံ့တယ္ အရမ္း Emotional ျဖစ္တယ္ sensitive ျဖစ္တယ္ ဒါေပမယ့္သမီးမ်က္နွာအေနအထားက ဘုရားေပးတာ မ်က္နွာကမာတယ္ထန္တယ္လို႔အမ်ားကေျပာၾကတယ္ဆိုေတာ့ သနားစရာေကာင္းတဲ့ character မ်ိဳးလုပ္ရင္လူေတြကသနားနိုင္ပါ့မလား သနားစရာတကယ္ေကာင္းပါ့မလားလို႔ ဦးမ်ိဳးကိုေျပာခဲ့တယ္